Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Издвајамо

Чему доприноси Дијалог промена?

оснаживању 40 организација цивилног друштва из целе Србије

умрежавању академске заједнице кроз 30 истраживања о потребама грађана

информисању 300.000 грађана о важности сарадње цивилног и јавног сектора

Партнери