Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Партнери 2021/22

Кровна организација младих Србије

КОМС

Назив пројекта: „Млади на Влади – Дијалог младих и јавне власти“

Трајање пројекта: 01/08/2021 – 31/07/2022

Општи циљ: Унапредити систем омладинске политике кроз учешће младих и базирано на подацима из истраживања која се баве положајем и потребама младих у Републици Србији

Специфични циљеви: 1) Унапредити постојећи дијалог младих са премијерком и ојачати партнерство младих и институција у доношењу одлука и унапређењу јавних политика; 2) Промовисати активно учешће младих као кључни инструмент за решавање изазова са којима се суочавају и мотивисати младе да буду активни грађани и грађанке

Очекивани резултати: 1) Млади из различитих друштвених група и крајева Србије, удружења и институције учествују у процесима измене Закона о младима, ревизије Националне стратегије за младе и приоритизацији програма за потребе израде Акционог плана; 2) Млади из различитих друштвених група и крајева Србије, удружења и институције учествују у развоју најмање три механизма активног учешћа младих за унапређење положаја младих; 3) Спроведена кампања заговарања за развој мера програма и иницијатива за унапређење положаја младих на бази закључака дијалога са премијерком; 4) Удружења младих и за младе информисана су о механизмима праћења спровођења политика и евалуацију спровођења мера и активности креираних за унапређење положаја младих на локалном нивоу; 5) Млади и удружења за младе су информисани, оснажени и охрабрени да учествују у процесима доношења одлука и успостављају партнерски однос са јавним властима; 6) Реализоване најмање три локалне иницијативе са циљем имплементације закључака и препорука са Дијалога са премијерком

Кровна организација младих Србије (КОМС) је законски препознат кровни савез младих, који у овом тренутку окупља 109 удружења младих и за младе. КОМС је највише независно представничко тело младих у Републици Србији, заговарачка платформа за унапређење положаја младих и делује као спона између младих, удружења и различитих доносиоца одлука и пружаоца програма и услуга за младе. Делује на свим нивоима управљања - национални, локални и међународни. Од 2017. године заговара и спроводи структуиране дијалоге младих са кључним доносиоца одлука, укључујући председницу Владе РС и министра омладине и спорта.

Вести партнера