Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Партнери 2022/23

Новосадска новинарска школа

ННШ

 

Назив пројекта: " Унапређење медијске и информационе писмености кроз дијалог са властима - 2"

Трајање пројекта: 31/10/2022 - 31/07/2023

Општи циљ: Унапређење конструктивног дијалога за систематско јачање капацитета наставника основних и средњих школа из области медијске и информационе писмености на територији Србије

Специфични циљеви: 1) Развити и додатно унапредити постојеће методе за увођење стандарда обавезне едукације о медијској писмености будућих наставника; 2) Дефинисати јавне политике за системско јачање капацитета наставника основних и средњих школа у области медијске и информационе писмености кроз дијалог са јавним властима; 

Очекивани резултати: 1) Спровођење истраживања и анализа постојећих курикулума на факултетима и методе едукације о медијској писмености будућих наставника; 2) Креиран документ практичне политике заснован на резултатима истраживања и анализе; 3) Побољшан дијалог и међусобно партнерство са јавним властима (Министарством просвете, Агенцијом за квалификације и Заводом за унапређење образовања и васпитања); 4) Оснажени капацитети 30 будућих просветних радника; 5) Кампања на друштвеним мрежама допринела је повећању степена информисаности грађана о значају развијања МИП вештина у оквиру формалног образовног система

Новосадска новинарска школа (ННШ) допринела је и развоју потпуно неуређене, али истовремено високо цензурисане, медијске сфере подељене јасно на оне „про“ и оне „анти“ режимске медије. У таквом окружењу је настала идеја да се покрене образовно-истраживачко-активистички центар који ће бити независтан, пројектно оријентисан, јасно профилисан за едукацију и истраживања медијске сфере односно заговарања промена у медијској политици. Посебну пажњу ННШ је од самог оснивања, а интензивно од 2000. године, посветила медијској писмености.

Вести партнера