Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Партнери 2022/23

Национална асоцијација практичара/ки омладинског рада

 

Назив пројекта: " Култура за све младе"

Трајање пројекта: 01/10/2022 - 31/07/2023

Општи циљ: Обезбедити доступност културних садржаја маргинализованим друштвеним групама

Специфични циљеви: 1) Утицати да Министарство културе и информисања у бодовној листи конкурса за финансирање или суфинансирање пројеката из области стваралаштва дефинише додатне бодове за пројекте који се реализују у партнерству институција културе и омладинских организација; 2) Утицати да ГУ за културу у Нишу и Комисија за културу Већа ГО Обреновац донесу одлуку о увођењу додатних бодова за пројекте усмерене ка маргинализованим младима који се спроводе у партнерству ОЦД и институцијама културе

Очекивани резултати: 1) Сарадња између омладинског и културног сектора на националном и локалном нивоу је успостављена и створени су услови за даље умрежавање; 2) Омладински рад је од стране институција културе препознат као значајно средство које доприноси квалитету рада интитуција са младима из маргинализованих група; 3) Повећан степен заинтересованости младих из маргинализованих група за културне садржаје и активно учествовују у њиховом креирању

Национална асоцијација практичара/ки омладинског рада (НАПОР) је струковни и репрезентативни савез удружења чија је мисија стварање и развијање услова за осигурање квалитета и препознавање омладинског рада у циљу развоја потенцијала младих и омладинских радника који доприносе добробити локалне заједнице и друштва. Циљ НАПОР-а је успостављање система где ће свака млада особа имати свог омладинског радника.

 

 


Вести партнера