Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Партнери 2021/22

Савез произвођача са ознакама географског порекла "Оригинал Србија"

Оригинал

Назив пројекта: „Дијалогом до ОриГИнал производа“

Трајање пројекта: 01/08/2021 – 31/07/2022

Општи циљ: Подржати одрживи дијалог цивилног друштва и јавних власти у реформским процесима европских интеграција Републике Србије заснован на принципима партнерства, транспарентности и одговорности

Специфични циљеви: 1) Унапредити квалитет, садржину и структуру дијалога између удружења произвођача производа са географским пореклом и јавних власти у области руралног развоја локалних заједница; 2) Повећати видљивост и разумевање значаја сарадње удружења и јавних власти за обезбеђивање јавних политика и промовисање производа са ознаком квалитета као потенцијал за локални развој руралних средина

Очекивани резултати: 1) Локална самоуправа започела је са процесом субвенционисања трошкова сертификације производа са ознаком географског порекла у најмање две локалне заједнице; 2) Доношење Закона о шемама квалитета је стављено на агенду доносиоца одлука; 3) Побољшано међусекторско партнерство организација цивилног друштва које се баве руралним развојем и јавних власти на локалном и националном нивоу; 4) Израђен Модел за подршку сертификацији производа са ознаком географског порекла у локалним срединама; 5) Подигнута свест о значају дијалога организација цивилног друштва и јавних власти за подршку локалним произвођачима

Оригинал Србија је кровна платформа која окупља произвођаче традиционалних производа у Републици Србији. Основан је 2015. године као савез више различитих удружења која су препознала потребу да заједно крену у борбу за исте интересе, очување традиционалних производа са ознаком географског порекла. Ова ознака гарантује да су специфичност производа и квалитет настали у споју природних одлика, умећа и традиције. Највеће успехе савез је постигао у Новом Саду у оквиру којег постоје три производа са ознаком географског порекла: Футошки купус, Бегечка шаргарепа и Фрушкогорски липов мед. 

Вести партнера