Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Партнери 2021/22

Удружење "Форум цивилне акције ФОРЦА"

ФОРЦА

Назив пројекта: „Ти доносиш промену! – Иницијатива за укључивање грађана/ки у промене локалних социјалних политика у општинама Пожега, Косјерић, Крупањ и Прибој“

Трајање пројекта: 01/09/2021 – 31/07/2022

Општи циљ: Креирање политика из домена социјалне заштите на основу резултата дијалога и сарадње доносилаца одлука и локалних организација цивилног друштва (ОЦД) у четири општине Западне Србије

Специфични циљеви: 1) Успостављање дијалога између локалних власти и ОЦД у области социјалне политике; 2) Унапређени капацитети локалних ОЦД у досезању друштвено осетљивих група/појединаца у ризику од социјалног искључивања

Очекивани резултати: 1) Формирана неформална мрежа за промоцију метода аутрича као форме за успостављање континуираног дијалога ОЦД и јединица локалне самоуправе (ЈЛС) у циљу досезања друштвено осетљивих група/појединаца у ризику од социјалног искључивања; 2) Локалне политике у домену социјалне заштите унапређене кроз дијалог ОЦД и грађана са ЈЛС кроз учешће у планирању и одлучивању о политикама социјалне заштите заснованим на подацима методе аутрича; 3) Унапређене локалне политике у области социјалне заштите у четири локалне самоуправе

Удружење „Форум цивилне акције ФОРЦА“ је невладина организација основана 1999. године. Њени чланови/ице су оснивачи неколико националних и интернационалних мрежа које се баве питањима младих, анти-корупције, правима и информационим технологијама. Најважније тематске целине којима се ФОРЦА бави су: омладински активизам, развој еколошке свести, рурални развој, социјална инклузија, подршка развоју информационог друштва и омладинско предузетништво. ФОРЦА је организација које је у 22 године свог постојања спровела неколико успешних иницијатива, као што су Регионални ЛАП за младе, Роми ЛАП, Лап за избеглице, Стратегија за младе, Стратегија развоја општине Пожега.

Вести партнера