Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Позив за подношење пројектних идеја II циклус

нови циклус

Ако сте организација цивилног друштва којој је потребна подршка у успостављања конструктивног и делотворног дијалога са јавним властима приликом доношења одлука и креирања јавних политика за решавање конкретних проблема у заједници:

Пријавите се!

Пријавите се за учешће у Програму подршке пројектима организација цивилног друштва усмереним на дијалог, решавање проблема и позитивне промене у јавним политикама “Дијалог промена који спроводи Београдска отворена школа у оквиру пројекта “Дијалог промена: Подршка реформама кроз сарадњу организација цивилног друштва и јавних власти”. Пројекат се спроводи у партнерству са Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог Владе Републике Србије, Републичким секретаријатом за јавне политике Владе Републике Србије, Центром за јавне политике ЕУ Универзитета у Београду, Улоф Палме Центром као и у сарадњи Уредом за удруге Владе Републике Хрватске.

Пројекат је усмерен на пружање доприноса реформама у Србији кроз дијалог заинтересованих страна, са посебним фокусом на дијалог организација цивилног друштва (ОЦД) и јавних власти. Циљеви Пројекта су усмерени на пружање подршке дијалогу о јавним политикама заснованом на подацима и сарадњи ОЦД и јавних власти као и јачање капацитета ОЦД за осмишљавање, спровођење, праћење и евалуацију јавних политика. Кроз имплементацију пројекта, радиће се и на упознавању шире јавности о потреби и резултатима дијалога ОЦД и јавних власти у процесу доношења одлука и решавања проблема у заједници.

Пројекат је подржан од стране Делегације Европске уније (ЕУ) у Србији, и биће реализован у периоду од 2021. до 2023. године.

Више о пројекту можете прочитати ОВДЕ.

Како изгледа подршка организацијама цивилног друштва у Програму Дијалог промена?

За организације цивилног друштва подршка подразумева:

 1. Финансијску подршку за спровођење пројеката;
 2. Развој и унапређење специфичних знања и вештина везаних за дијалог са јавним властима осмишљавање, праћење и евалуацију јавних политика;
 3. Експертску и менторску подршку током реализације пројеката.

Којим темама се бавимо на Програму Дијалог промена?

Тематске области обухваћене овим Програмом су: 

 • Унапређење и заштита људских права;
 • Развој локалне заједнице;
 • Заштита и унапређење животне средине и климатске промене;
 • Унапређивање запошљивости
 • Социјална укљученост осетљивих група
 • Друге области од значаја за заједницу, а у којима се остварују циљеви и очекивани резултати Програма подршке пројектима Дијалог промена.

Ко може да се пријави?

Подршка у оквиру овог Програма намењена је организацијама цивилног друштва које су: 

 • Правно лице
 • Непрофитне
 • Имају доказано искуство у покретању дијалога са јавним властима на локалном и/или националном нивоу
 • Регистроване у складу са важећим Законом о удружењима или Законом о задужбинама и фондацијама
 • Имају управљачке капацитете, професионалне компетенције и квалификације потребне за успешно извршење предложених активности.

Како организације могу да се пријаве?

Процес пријављивања се састоји из две фазе: 

 • Фаза 1: Достављање пројектних идеја; 
 • Фаза 2: Достављање пуних предлога пројеката. 

У првој фази селекције за учешће у Програму од организација се очекује да у форми кратког концепта, односно пројектне идеје јасно опишу проблем који желе да реше, да опишу које резултате желе да постигну, да предложе активности којима сматрају да се проблем може решити, као и да идентификују све оне актере који им у том послу могу помоћи.  

У другој фази селекције  ће бити одабрано 30 организација које ће своје пројектне идеје разрадити у предлоге пројеката, уз менторску подршку БОШ тима. 

За 30 одабраних организација ће бити организован предселекциони тренинг током којег ће од БОШ тима добити менторску подршку и смернице за даљи развој пројектних идеја до нивоа разрађених предлога пројеката. У складу са препорукама надлежних органа, и у циљу поштовања мера превенције и заштите од корона вируса, могуће је да ће предселекциони тренинг ће бити организован преко интернета. О начину учешћа на предселекционом тренингу одабране организације ће бити благовремено информисане. 

Пријаве за учешће на Програму се врше искључиво електронским путем онлајн платформе којој можете приступити ОВДЕ.

 Предлози пројектних идеја који буду достављени на други начин неће бити разматрани. 

Све пројектне идеје се морају поднети користећи следеће формуларе:

Опширније информације о Програму подршке пројектима организација цивилног друштва усмереним на дијалог, решавање проблема и позитивне промене у јавним политикама “Дијалог промена” као и свим условима за учешће у Програму погледајте у Смерницама за пријављивање, које можете наћи ОВДЕ

Цео пакет докумената можете преузети ОВДЕ. 

Занима вас још детаља?

Тим Београдске отворене школе ће пружити све додатне информације о Програму подршке пројектима организација цивилног друштва усмереним на дијалог, решавање проблема и позитивне промене у јавним политикама “Дијалог промена” на информативном састанку на ЗООМ платформи 11. маја у 12 часова.

Да бисте учествовали на састанку, потребно је да имате инсталирану ЗООМ апликацију и регистрован налог, као и да се пријавите путем ОВОГ ЛИНКА.

Током трајања отвореног позива заинтересоване организације се могу обратити тиму Београдске отворене школе путем имејла: dijalogpromena@bos.rs

Тим Београдске отворене школе ће давати одговоре на појединачна питања искључиво путем електронске поште, а иста ће бити јавно доступна на званичном сајту пројекта, у секцији питања и одговори.

До када је позив отворен?

Рок за подношење пројектних идеја је 20.05.2022. године, до 15 часова.  

Предлози пројектних идеја достављени након постављеног рока неће бити разматрани. 

Пријавите се!