Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Партнери 2022/23

А 11 - иницијатива за еконоска и социјална права

 

Назив пројекта: "Достојанствен живот грађана - сарадњом до заштите економских и социјалних права" 

Трајање пројекта: 01/11/2022 - 31/07/2023

Општи циљ: Допринос унапређењу и заштити економских и социјалних права у Србији са фокусом на информисање грађана, јавних службеника и функсионера о значају унапређења и заштите економских и социјалних права

Специфични циљеви: 1) Унапређење знања и степена информисаности јавних службеника и функционера о обавезама Србије као потписнице Пакта о економским, социјалним и културним правима; 2) Повећање учешћа ОЦД и грађана у дијалогу са јавним властима у области заштите економских и социјалних права

Очекивани резултати: 1) На основу истраживања, израђене су препоруке за унапређење јавних политика у области економских и социјалних права; 2) Информисање представника извршне и законодавне власти о препорукама јавних политика везаних за ову област; 3) Оснаживање ОЦД за укључивање перспективе заштите економских и социјалних права у своје заговарачке процесе; 4) Повећан степен информисаности грађана о важности дијалога са представницима јавних власти у области заштите економских и социјалних права;

А11 - Иницијатива за економска и социјална права је неформална, невладина и нестраначка организација која се бави промоцијом, унапређењем и заштитом људских права припадника/ца раљивих, маргинализованих и дискиминисаних група са посебним фокусом на економска и социјална права. У свом раду организација се руководи начелима као што су једнакост, достојанство, солидарност, социјална павда, инклузивност и родна равноправност

 

.

Вести партнера