Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Партнери 2021/22

Фондација Тијана Јурић

ФТЈ

Назив пројекта: „Заједно против вршњачког насиља“

Трајање пројекта: 01/08/2021 – 31/07/2022

Општи циљ: Допринети већој безбедности деце у Републици Србији значајнијим укључивањем свих релевантних актера у превенцији и сузбијању насиља на нивоу појединачних локалних самоуправа

Специфични циљеви: 1) Иницирати промене у локалним јавним политикама три општине на територији Републике Србије јавним заговарањем за пренос искустава добре праксе Града Новог Сада; 2) Унапредити знања и вештине код 500 ученика/ца основних и средњих школа и код 300 родитеља, наставника/ца и стручних сарадника/ца у одабраним општинама, на тему превенције и сузбијања вршњачког насиља

Очекивани резултати: 1) Представници пет локалних самоуправа у Србији информисани о добрим праксама других општина у превенцији и сузбијању вршњачког насиља у основним и средњим школама; 2) Представници свих препознатих заинтересованих страна укључени у дијалог по питању решавања проблема вршњачког насиља у три одабране општине у Србији; 3) Едуковано 500 ученика/ца основних и средњих школа и 300 родитеља, наставника/ца, професора/ки и других стручних сарадника/ца у школама о проблему вршњачког насиља; 4) Подигнута свест шире јавности о проблему вршњачког насиља и механизмима за његово превазилажење досегом кампање од 300.000 људи

Фондација Тијана Јурић је непрофитна организација основана 2015. године, с основним задатком да својим деловањем побољша безбедност деце у Републици Србији. Фондација делује путем едукација намењених различитим циљним групама, са циљем спречавања насиља над децом и унапређења безбедности деце. Први корак у започетој борби остварен је 2015. године изменом Закона о полицији названом „Тијанин закон“. Осим тога, Фондација сваке године одржава Фестивал „Глас анђела – Тијана Јурић“, бави се хуманитарним акцијама и одржава две важне платформе – Нетпарола (www.netparola.rs) и Онлајн регистар несталих лица Србије (www.nestalisrbija.rs). Тренутно заговара увођење Амбер алерт система (www.amberalert.rs).

Вести партнера