Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Партнери 2022/23

Удружење грађана КОКОРО

 

Назив пројекта: " Не окрећи главу"

Трајање пројекта: 01/10/2022 - 31/07/2023

Општи циљ: Допринети одрживој пракси дијалога ОЦД са јавном влашћу у процесу доношења одлука у области поштовања људских права у Борском округу кроз спровођење Националне стратегије за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и партнерским односима, Закона и ЛАП за родну равноправност у Бору

Специфични циљеви: 1) Мобилисати друштвене ресурсе у заједници кроз обуке и активно учешће у ширењу знања о ненасиљу и сарадњи на развоју подстицајног окружења за родну равноправност у Бору; 2) Унапредити међусекторску сарадњу у заједници на приступу дијалогу и узајамном разумевању са јавном влашћу у процесу доношења одлука о унапређењу јавне политике у области људских права и промовисању ненасиља

Очекивани резултати: 1) Развијена мрежа обучених тимова за ефикасну примену савремених превентивних програма за смањење насиља у партнерским односима и трајне промене насилних облика понашања; 2) Изграђена волонтерска подршка променама на успостављању дугорочне стабилности у друштвеним односима и приступ правди у Бору; 3) Успостављен механизам за унапређење конкретне јавне политике засноване на аргументима за делотворан дијалог ОЦД и јавне власти у Бору актвним учешћем грађана и заинтересованих страна; 4) Подигнута свест међу локалним актерима о родно заснованом насиљу и заштити људских права кроз заједничку акцију у Бору, боље информисани грађани и реакција јавности на кршење људских права

Удружење грађана КОКОРО, основано је на иницијативу групе грађана, професионалаца из области социјалне, здравствене заштите и образовања са циљем пружања психосоцијалне подршке раљивим друштвеним групама. Кроз различите пројекте, удружење је омогућило да се постигне сензибилизација и обука младих у основним и средњим школама за волонтеризам. Спроведене су различите обуке за наставно особље у основним школама у вези тематских родитељских састанака који имају за циљ превенцију злоупотребе дрога од стране адолесцената. Рад са родитељима ученика основних школа усмерен је на оснаживање родитељске улоге за адекватнији приступ комуникацији са децом па и у ситуацији експеримента са супстанцима.

Вести партнера