Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Партнери 2022/23

Тим 42

 

Назив пројекта: " Дијалог за бољи ваздух у Лесковцу"

Трајање пројекта: 01/10/2022 - 31/05/2023

Општи циљ: Циљ пројекта јесте успостављање сарадње између свих заинтересованих страна, првенствено организација цивилног друштва и јавних власти, ради побољшања квалитета вадхуха у Лесковцу.

Специфични циљеви: 1) Успостављање дијалога за бољи ваздух у Лесковцу; 2) Активно укључивање свих актера на локалном нивоу (локалне самоуправе, организација цивилног друштва, едукативних установа и грађана) у унапређење стања квалитета ваздуха у Лесковцу

Очекивани резултати: 1) Израђен документ "Оцена стања квалитета ваздуха у Лесковцу" ; 2) Успостављена сарадња и конструктиван дијалог између ОЦД и јавних власти за бољи ваздух у Лесковцу; 3) Грађани су информисани, едуковани и мотивисани да учествују у доношењу одлука из ове области

Тим 42 је непрофитно, нестраначко, невладино удружење које својим активностима ради на очувању, поштовању и унапређењу људских и грађанских права и слобода. Активности организације су усмерена ка оствраривању циљева у области заштите људских права, јавног заступања, економских и социјалних питања, здравствене заштите, екологије, културе, образовања, заштите потрошача, информисања, волонтеризма и унапређења положаја младих у друштву. Сбвоје активности, Тим 42 спроводи кроз програме попут: Млади и омладинска политика, Мониторинг и јавно заступање, Информисање и активно учешће грађана у доношењу одлука, Заштита људских, грађанских и радних права.Вести партнера