Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Издвајамо

06.10.2023.

Делегација програма „Дијалог промена“ у студијској посети Хрватској

Београдска отворена школа је у партнерству са Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог и Уредом за удруге Владе Републике Хрватске, у периоду од 18. до 22. септембра, 2023. године, организовала студијску посету Хрватској.

Циљеви студијске посете били су оријентисани на развој, унапређивање специфичних знања и вештина, као и на размену искустава између организација цивилног друштва у Хрватској и Србији, везаних за дијалог са доносиоцима одлука у процесу креирања јавних политика. Подржане организације цивилног друштва су у заједничкој дискусији размењивале упоредне праксе функционисања цивилног и јавног сектора у процесима доношења одлука и могућностима за имплементацију иновативних пракси у својој локалној заједници.

Домаћин посете, Уред за удруге Владе Републике Хрватске, угостио је укупно 22 представника Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог Владе Републике Србије, Међународног центра Олоф Палме, подржаних организација цивилног друштва у оквиру пројекта „Дијалог промена: Подршка реформама кроз сарадњу организација цивилног друштва и јавних власти“ у саставу: Тим 42 из Лесковца, Mрежа за психосоцијалне иновације - ПИН, Академска инклузивна асоцијација, Удружења жена на прекретници, Национална асоцијација Канцеларија за младе, Кровна организације младих Србије, Унија средњошколаца Србије, Ужички центар за права детета, Ужички центар за људска права и демократију, Сомборски едукативни центар, удружење Кокоро из Бора, Европски покрет у Србији Краљево, Друштво за креативности из Алексинца, као и представнике Београдске отворене школе.

Током трајања посете, учесници су имали прилику да се упознају са радом институција и организација цивилног друштва које делују на територији Републике Хрватске, са фокусом на градове Загреб и Чаковец, и стекну увид у механизме њиховог деловања и моделима остваривања сарадње са јавним властима. Сусрет је пружио прилику за размену искустава и развијања нових перспектива у подстицању дијалога између ОЦД и јавних власти, унапређивању механизама за учешће у процесу доношења одлука, али и за дискусију о изазовима, као и моделима њиховог превазилажења у случају Србије и Хрватске. Додатно, учесници посете разменили су искуства о могућностима за креирање подстицајног окружења за развијање одрживих концепата сарадње свих релевантних актера за решавање проблема у локалним заједницама.

У оквиру првог дана студијске посете, представнице Уреда за удруге Владе Републике Хрватске представиле су институционалне, нормативне и финансијске аспекте сарадње јавних власти и организација цивилног друштва у Хрватској. Том приликом учесници посете, имали су прилику да се упознају са механизмима подршке које Уред има на располагању приликом координације сарадње између јавног и цивилног сектора. У том контексту, Уред тренутно ради на изради Националног плана стварања подстицајног окружења за развој цивилног друштва за период од 2024. до 2030. године. Документ би требало да дефинише оквир за институционалну подршку организацијама, значајније учешће цивилног сектора у партиципативној демократији, друштвено-економском развоју Хрватске, као и оснаживању ОЦД за укључивање у међународни контекст. Од значаја је напоменути, да је представљен и програм ,,Грађани, једнакост, права и вредности“, који је почео да се реализује и у Србији. Након представљања рада Уреда, ОЦД ГОНГ – Мегафон демократије, нас је упознао са својим радом, који је усмерен на поспешивању транспарентности рада органа јавних власти, као и о механизмима укључивања грађана у процес доношења одлука. Мегафон демократије пружа подршку грађанима да се боре за своје вредности и уверења, да се умрежавају и самоорганизују у циљу унапређења заједнице и развијања друштва у складу са начелима правде, поштења, солидарности и емпатије. ГОНГ је развио различите алате које су на располагању грађанима за решавање конкретних проблема у заједници и транспарентност у раду политичких актера попут: Popravi.to, Imam pravo znati!, Mozaik veza и Parlametar.

Други дан, студијске посете, учесници су провели у посети Међимурској жупанији, граду Чаковцу, где су имали прилику да се упознају са радом социјалних предузећа Акт Групе и Задруге Хумана Нове. Представници студијске посете, разменили су упоредна искуства функционисања социјалног предузетништво у Србији, а како у Хрватској и представиле значај његове улоге у решавању друштвених проблема. Акт Група постала је прва организација која се истиче по заговарачким иницијативама у вези социјалног предузетништва. Како одговор на недостатке у хрватском друштвеном екосистему, Група оснива шест социјалних предузећа, која су од краја 2019. године потпуно тржишно независна. Социјална задруга Хумана Нова представила нам је свој рад фокусира на три кључне области (екологија, социјална инклузија и економско оснаживање рањивих група) укључивањем социјално рањиве групе у креативни процес стварања нових одрживих производа рециклажом материјала. Један од главних начина превазилажења најистакнутијих изазова са којима се локална заједница у којој делују суочава (незапосленост и загађење животне средине) препознају у запошљавању маргинализованих друштвених група, прикупљањем текстила и његовом обрадом за поновну употребу, чиме се обезбеђује побољшање друштвеног-економског положаја осетљивих група, које уз заштиту животне средине омогућавају просперитет локалне заједнице.

У оквиру трећег дана студијске посете, пажњу смо посветили омладинској политици, као удругама које се баве пружањем психосоцијалне подршке и очувањем менталног здравља.

Удруга, Мрежа младих Хрватске, је кровни савез 77 организација које раде са младима и за младе на територији Хрватске и представља платформу за програмско повезивање културних, заговарачких, еколошких, мањинских и сличних омладинских организација. Своје ресурсе Мрежа усмерава на заговорачке иницијативе у области омладинске политике на регионалном и локалном нивоу. ММХ унапређује сарадњу младих са различитим институцијама са циљем побољшања институционалног оквира који се односи на младе, заговарачке иницијативе, Мрежа усмерава ка побољшању социјалног положаја младих и подстицајем за укључивање младих у демократске процесе.

Са представнициом удруге Храбри телефон, разговарали смо о механизмима пружања директне подршке и помоћи злостављаној и занемариваној деци и њиховим породицама, али и превенцијом злостављања и занемаривања деце и неприхватљивог понашања деце и омладине. Удруга Храбри телефон пружа могућност телефонског и онлајн саветовања деци и родитељима. Линија намењена деци, пружа им могућност пружања подршке без обзира на проблем због кога се обраћају.

На крају трећег дана наше посете, свој рад нам је представио и Хрватски савез удруга за ментално здравље – СУМЕЗ. Разговарали смо о значају менталног здравља, о проблемима и потешкоћама са којима се суочавају млади, старији и особе у кризи, као и о превенцији суицида и депресије.

Последњи дан нашег боравка у Хрватској, обележиле су посете посвећене организацијама које се баве поштовањем и заштитом људских права особа са инвалидитетом у контексту инклузивних политика, као заштитом животне средине.

Удруга за самозаступање, основана 2003. године је прва организација у Хрватској овог типа, коју су основале особе са интелектуалним тешкоћама са циљем оснаживања чланова за развијање вештина самоодређења и самозаступања, као и оснаживање њихових ресурса за самостално изражавање потреба и остваривања права чланова. У циљу побољшања друштвеног положаја особа са интелектуалним тешкоћама, Удруга спроводи различите кампање, попут часописа Глас заступника, како би се постигао виши степен нормализација свакодневног живота чланова кроз активно укључивање у живот заједнице. У заједничком разговору са представницима Удруге и самозаступницима, добили смо прилику да чујемо њихова лична искуства како је текао процес трансформације установа и како изгледа становање у заједници уз подршку. Такође смо разговарали о веома важном проблему, са којим се особе са инвалидитетом суочавају, а то је питање имовине. На хиљаде грађана лишено је пословне способности и у том смислу су ограничени у стицању и располагању сопственом имовином. У светлу наведеног, Удруга за самозаступање је покренула информативне кампање под слоганом ,,Нека моја имовина буде стварно моја“ и објавила низ едукативних садржаја са циљем пружања подршке и заштите особа са инвалидитетом у складу са међународним конвенцијама.

Паралелно са посетом претходно наведене удруге, други део делегације, добио је прилику да посети Зелену акцију (за), организацију која своје деловање темељи на волонтерском раду, подршци активиста и активисткиња, уз подршку професионалног тима, у циљу унапређивања заштите животне средине на локалном, националном и глобалном нивоу. Најзначајнији аспект рада, Акција усмерава на активно укључивање грађана и шире јавности у процес доношења одлука и побољшавање услова живота у читавој земљи. Ненасилне грађанске акције једна су од главних карактеристика организације, које су груписане по областима попут климатске кризе, кризе биодиверзитета, унапређивање цивилног сектора, активистичког духа и доброг управљања. Организација спроводи различите кампање попут: Срђ је наш, Не спалионици отпада!, S.O.S. za Jadran. Зелена акција развила је програме семинара и обука за грађане и друге ОЦД у служби изградње заговарачких капацитета за заштиту животне средине и постизања друштвене и економске правде.

Фотографије: Уред за удруге Владе Републике Хрватске и Ангелина Ивановић, БОШ