Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Партнери 2022/23

Коалиција за развој солидарне економије

 

Назив пројекта: "Дијалог о социјалном предузетништву"

Трајање пројекта: 01/10/2022 - 31/06/2023

Општи виљ: Допринос имплементацији Закона о социјалном предузетништву кроз дијалог јавних власти и цивилног друштва

Специфични циљеви: 1) Фокус на интезивирању коминикације између јавних власти и ОЦД у циљу изградње међусобног поверења; 2) Доношење процедура за имплементацију закона заједнчким радом јавних власти и ОЦД које ће бити у форми Смерница за имплементацију Закона о социјалном предузетништву; 3) Повећање степена информисаности грађана о пракси социјалног предузетништва;

Очекивани резултати: 1) Унапређен дијалог између ОЦД и јавних власти кроз континуиране консултативне састанке и заједнички рад на унапређењу законског оквира за социјално предузетништво; 2) Израђене смернице, које су одштампане и доступне онлине,  за спровођење Закона о социјланом предузетништву; 3) Повећана информисаност грађана о социјалном предузетништву и увећан број грађана који траже и долазе до информација о истом;

Коалиција за рѕзвој солидарне еконоје (КоРСЕ) је организација чији је главни циљ помоћ истраживачима и академицима у капитализацији њихових података и информација као и унапређење знања и вештина за учешће у процесима креирања јавних политика, али и унапређење знања о својој улози у екосистему социјалног предузетништва. 

 

 

 

 

 


Вести партнера