Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Партнери 2021/22

Ужички центар за права детета

УЦПД

Назив пројекта: „Дијалогом до унапређених политика заштите деце од насиља“

Трајање пројекта: 01/08/2021 – 31/07/2022

Општи циљ: Допринети развоју јавних политика и конструктивном решавању проблема кроз успостављање друштвеног дијалога свих заинтересованих страна и јавних власти

Специфичан циљ: Развити нове политике заштите деце од насиља и злостављању у сектору спорта засноване на конструктивном дијалогу и партнерству заинтересованих страна и јавних власти

Очекивани резултати: 1) Израђен предлог практичне политике заштите деце од насиља и злостављања; 2) Унапређен квалитет дијалога организација цивилног друштва и спортских клубова и савеза; 3) Унапређена политика заштите деце од насиља која је резултат дијалога кључних актера

Ужички центар за права детета (УЦПД) основан је 1998. године као невладина, непрофитна и неполитичка организација с мисијом унапређења положаја деце у друштву. Активисти центра су педагози, психолози, наставници, професори, социолози, лекари, правници и деца. УЦПД је водећа организација у Коалицији за мониторинг права детета у Србији, која је ангажована у праћењу и извештавање о имплементацији Конвенције у Србији пред Комитетом о правима детета. Значајни део рада УЦПД је изградња капацитета у области дечијих и људских права Посебну пажњу УЦПД је посветио оснаживању организација и заједница у неразвијеним сеоским подручјима.

Вести партнера