Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Партнери 2022/23

Удружење студената са хендикепом

УСХ

 

Назив пројекта: " Дијалог за већи ниво инклузивности пројектних активности ОЦД у локалним заједницама"

Трајање пројекта: 01/10/2022 - 31/07/2023

Општи циљ: Пројекат је осмишљен са циљем повећања инклузивности у раду организација цивилног друштва у локалним заједницама у случају подношења предлога пројекта и програма, који се финансирају из буџета јединица локалне самоуправе

Специфични циљеви:  1) Усвајање инклузивних политика у виду додатних критеријума на конкурсима за пројекте које расписују градови и општине са којима се ОЦД и други субјекти подстичу да у својим пројектнима предвиде сервисе подршке за учеснике са смањеним друштвеним приликама

Очекивани резлтати: 1) Идентификован број конкурса за пројекте које додељују градске управе 5 градова и број инклузивних критеријума на конкурсима; 2) Допринос кључних актера развоју инклузивних критеријума на конкурсима ЈЛС; 3) Активно учешће 5 градских управа у повећању инклузивности конкурса за пројекте; 4) Индикатори о примени инклузивних критеријума; 5) Већи ниво разумевања ОЦД о друштвеној одговорности и значају примене инклузивних критеријума; 6) Повећани капацитети ОЦД за буџетирање сервиса подршке; 7) Информисаност јавног мњења о значају инклузивних критеријума

Удружење студената са хендикепом (УСХ) је невладина, нестраначка, непрофитна организација која се бори за остваривање и поштовање људских права и изједначавање могућности младих и студената са хендикепом кроз креирање услова за инклузивно формално и неформално образовање и примену социјалног модела приступа хендикепу. УСХ је основано 2000. године са циљем пружања подршке особама са хендикепом у високом образовању и стварању услова који би омогућили самосталност  и равноправно учешће особа са хендикепом.


Вести партнера