Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Партнери 2021/22

Удружење за локални развој Каменица

Каменица

Назив пројекта: „Инсталација социјалног задругарства“

Трајање пројекта: 01/08/2021 – 31/07/2022

Општи циљ: Унапредити амбијент за развој социјалног задругарства у Републици Србији оснаживањем кључних актера заинтересованих за дијалог, мониторинг и евалуацију

Специфични циљеви: 1) Унапређени капацитети три задружна савеза за пословно праћење, ревизију социјалних циљева, израду и публикацију ревизорских извештаја социјалних задруга; 2) Покренут структуиран дијалог са јавним сектором, мониторинг јавних политика, праћење ефеката социјалног задругарства и информисање јавности

Очекивани резултати: 1) Генерисани недостајући подаци за покретање дијалога за развој социјалног задругарства; 2) Оснажена три задружна савеза за дијалог и подршку, ревизију социјални циљева, извештавање Министарству привреде и објаву резултата у АПР-у; 3) Покренут мониторинг политика на месечном и годишњем нивоу и дијалог од значаја за социјално задругарства; 4) Остварен раст интересовања за социјално задругарство

Удружење за локални развој Каменица је непрофитна и нестраначка организација формирана 2008. године с циљем покретања пасивног и сиромашног подручја Југоисточне Србије. Генерално говорећи, удружење се бави социо-економским развојем локалних заједница, са фокусом на руралне и неразвијене средине. Посебан фокус јој је на социјалном задругарству и ширењу његове употребе као алата за равномеран и одржив развој и као платформе за запошљавање младих и других угрожених група на селу и у неразвијеним срединама. Најзначајнији дијалог са јавним властима удружење је остварило заговарањем социјалног задругарства у оквиру програма Активни грађани – боље друштво, током 2020. године.

Вести партнера