Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Партнери 2021/22

Тимочки Омладински Центар

ТОЦ

Назив пројекта: „Јавно здравље на локалу“

Трајање пројекта: 01/08/2021 – 31/07/2022

Општи циљ: Унапређено јавно здравље и благостање грађана/ки Зајечара

Специфичан циљ: Партиципативним и транспарентним процесом унапређен системски одговор града Зајечара који доприноси јавном здрављу

Очекивани резултати: 1) Спроведено свеобухватно истраживање о здрављу и здравим стиловима живота грађана/ки Зајечара; 2) Партиципативним и транспарентним процесом изграђен и усвојен план јавног здравља града Зајечара који укључује све актере заједнице; 3) Успостављен дијалог јавних власти и грађана/ки

Тимочки Омладински Центар (ТОЦ) је неполитичка, непрофитна, невладина организација основана 2004. године ради остваривања циљева изградње грађанског друштва у Републици Србији, са посебним освртом на младе. ТОЦ се баве питањима омладинске политике, подстицањем и развијањем омладинских иницијатива, подстицањем и усмеравањем омладинске партиципације у локалној заједници, као и афирмацијом здравих стилова живота младих. Настао је као корисничких сервис младих, а постао је препознатљив као носилац иницијатива и активности локалних и регионалних коалиција младих. Препознат је као један од лидера у омладинској политици.

Вести партнера