Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Партнери 2022/23

Сомборски едукативни центар

Партнери 2021/2022

 

Назив појекта: " Локалним дијалогом до унапређења системске бриге о деци"

Трајање пројекта: 01/10/2022 - 31/07/2023

Општи циљ: Допринос унапређењу квалитета јавних политика у области унапређења положаја деце путем укључивања грађана у дијалог са јавним властима кроз активности јавног заговарања

Специфични циљеви: 1) Пружити подршку ОЦД и грађанима са подручја Бачке за креирање, праћење и евалуацију јавних политика и укључивање грађана у процесе доношења одлука у вези са унапређењем положаја деце; 2) Унапредити дијалог ОЦД и јавних власти на подручју Бачке; 3) Применити иновативне механизме одрживости системске бриге о деци на локалном нивоу

Очекивани резултати: 1) Одржана конференција о примерима добре праксе у области креирања и имлементације политика за унапређење положаја деци уз присуство више од 30 представника ОЦД, грађана и доносиоца одлука; 2) Извршена анализа до сада реализованих активности предвиђених актуелним Локалним акционим планом за децу Града Сомбора и креиран сет препорука за потребе креирања истог документа за будући период; 3) Спроведено истраживање о потребама деце у минимум 2 локалне заједницу у Бачкој; 4) Спроведене активности јавног заговарања за усвајање Локалних акционих планова за децу и формирање Савета за децу у минимум две општине са територије Бачке; 5) Креирани нацрти предлога Локалног акционог плана за децу у минимум две општине на територији Бачке; 6) Формиран Савет за децу у минимум једној општини са територије Бачке; 7) Одржана завршна конференција о примерима добре праксе у области дијалога са властима, креирања и имлементације политика за унапређење положаја деци уз присуство више од 30 представника ОЦД, грађана и доносиоца одлука на којој ће бити представљене реализоване активности и резултати пројекта

Сомборкси едукативни центар је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваивања цињева у области побољшања положаја деце, младих и маргинализованих група. У остваривању свог циља, Сомборски едукативни центар своју мисију испуњава путем: едукација, хуманитарног рада, квалитетног провођења слободног времена, афирмације културе и неформалног образовања, волонтеризма, грађанског, студентског и ученичког активизма, промовисања вредности омладинског рада и значаја занимања омлдински радник итд.

Вести партнера