Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Партнери 2021/22

Удружење Да се зна!

Да се зна!

Назив пројекта: „Дијалог у служби једнакости – Укључивање институција у процес унапређења положаја ЛГБТ + заједнице“

Трајање пројекта: 01/08/2021 – 31/07/2022

Општи циљ: Успостављање сарадње са кључним актерима међу надлежним институцијама ради унапређења положаја ЛГБТ+ особа у Републици Србији

Специфични циљеви: 1) Ојачавање заговарачких капацитета Да се зна! и других ЛГБТ организација у сфери мониторинга кроз остваривање сарадње са јединицама локалне самоуправе; 2) Продубљивање сарадње са официрима за везу са ЛГБТ+ заједницом при Министарству унутрашњих послова; 3) Оснаживање пребродиоца и жртава противправних инцидената због сексуалне оријентације и/или родног идентитета

Очекивани резултати: 1) Веза између удружења и официра за везу успостављена и случајеви размењени са удружењем; 2) Најмање једна београдска школа ће подржати и промовисати постојећи програм психолошке подршке; 3) Противправни инциденти над ЛГБТ+ особама ће бити мапирани и документовани; 4) Да се зна! ће имати одговарајући увид од стране надлежних институција о поступцима који се воде за кривична дела у којима су оштећене ЛГБТ+ особе што ће омогућити транспарентност података о учесталости, броју и врсти напада; 5) ЛГБТ+ особе које су претрпеле насиље или дискриминацију ће бити оснажене

Удружење Да се зна! основано је 2016. године са циљем да се напади на ЛГБТ+ особе евидентирају и процесуирају у складу са законом, као и да се ЛГБТ+ заједница оснажи и подстакне да пријављује ове случајеве. Удружење почива на онлајн платформи за сигурно и анонимно пријављивање насиља и дискриминације. Поред евидентирања дискриминације и злочина из мржње и сарадње са ЛГБТ+ особама које су доживеле насиље, Да се зна! сарађује и са надлежним институцијама на локалном и националном нивоу, мобилише и подиже капацитете ЛГБТ+ заједнице, а свој рад посебно фокусира и кроз присуство на друштвеним мрежама.

Вести партнера