Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Партнери 2021/22

Сомборски едукативни центар

СЕЦ

Назив пројекта: „Дијалог за развој Града Сомбора“

Трајање пројекта: 01/08/2021 – 31/07/2022

Општи циљ: Унапредити квалитет јавних политика на подручју града Сомбора путем јачања капацитета организација цивилног друштва (ОЦД) и унапређења дијалога са јавним властима

Специфични циљеви: 1) Ојачати капацитете ОЦД са подручја града Сомбора за креирање, праћење и евалуацију јавних политика и укључивање грађана у процесе доношења одлука и 2) Унапредити дијалог ОЦД и јавних власти на подручју града Сомбора.

Очекивани резултати: Ојачани капацитети локалних ОЦД у смислу креирања јавних политика и успостављања дијалога ОЦД са јавним властима.

Сомборски едукативни центар је невладино и непрофитно удружење основано ради остваривања циљева у области побољшања положаја деце, младих и маргинализованих група. Мисија центра је подршка и оснаживање деце, младих и маргинализованих група методама неформалног образовања и сензибилисањем локалне заједнице за унапређивање њиховог положаја путем друштвено одговорног активизма. Центар је до сада реализовао десетине пројеката и програма у циљу унапређења грађана/ки, а у будућности планира да ојача ресурсе и у већој мери се бави јавним заговарањем.

Вести партнера