Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Партнери 2021/22

Новосадска новинарска школа

ННШ

Назив пројекта: „Унапређење медијске и информационе писмености кроз дијалог са јавним властима“

Трајање пројекта: 01/08/2021 – 31/07/2022

Општи циљ: Унапређење конструктивног дијалога за системско увођење медијске и информационе писмености (МИП) у формално образовање у Републици Србији

Специфични циљеви: 1) Развити и унапредити постојеће методе увођења медијске и информационе писмености у формално образовање које су утемељене на доказима; 2) Дефинисати јавне политике медијске и информационе писмености кроз дијалог са јавним властима заговарати њихово спровођење

Очекивани резултати: 1) Спроведено истраживање и анализа; 2) Креиран документ јавне политике засноване на доказима; 3) Побољшање дијалога и међусобног партнерства са јавним властима – Министарством просвете, Министарство културе и информисања и Заводом за унапређење образовање и васпитање кроз билатералне састанке, јавну расправу и кампању; 4) Умрежавање и дијалог свих дефинисаних заинтересованих страна; 5) Оснажени капацитети 30 просветних радника/ца; 6) Оснажени капацитети 30 средњошколаца/ки; 7) Информисани грађани/ке о важности институционалног развијања МИП вештина у оквиру формалног образовања као резултат кампање на друштвеним мрежама

Новосадска новинарска школа (ННШ) је организација цивилног друштва која се бави развојем и професионализацијом медијске сфере у Републици Србији и региону, поштује вредности истине, знања и критичког приступа у вишејезичном, вишекултурном и вишенационалном окружењу и негује одмерен и толерантан дијалог. ННШ постоји од 1996. године и прва је акредитовала семинаре за медијско описмењавање просветних радника/ца. Иако формално више не одржава курсеве новинарства, организација је задржала у свом називу појам школа јер својим активностима доприноси образовању грађана и грађанки.

Вести партнера