Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Партнери 2021/22

Београдски центар за безбедносну политику

БЦБП

Назив пројекта: „Управљање пандемијом – Научене лекције за сигурнију будућност“

Трајање пројекта: 01/09/2021 – 30/06/2022

Општи циљ: Допринети да здравствени систем, политичке институције и целокупно друштво дочекају спремније следећу пандемију или сличан изазов и да одговор на њега не угрожава основна демократска начела и усвојене цивилизацијске тековине и вредности

Специфични циљеви: 1) Покретање дијалога државе и цивилног друштва о реформи система реаговања на будуће пандемије; 2) Умрежавање и размена знања и искуства између здравствених радника/ца, организација цивилног друштва и новинара/ки ради ефикаснијег реаговања на кризу и боље личне заштите од мобинга и збуњивања јавности у случајевима кршења закона и људских права; 3) Подизање информисаности грађана/ки о томе шта су проблеми у руковођењу пандемијом, као и подстицање грађана/ки да се укључе у процес вакцинације

Очекивани резултати: 1) Покренут дијалог институција и цивилног друштва о реформи система реаговања на будуће пандемије; 2) Генерисано знање засновано на чињеницама и доказима, као и научене лекције о управљању пандемијом који су представљени у извештају са препорукама; 3) Боља умреженост и размена знања и добрих и лоших пракси у досадашњој борби против пандемије између здравствених радника/ца, организација цивилног друштва и новинара/ки; 4) Боља информисаност грађана/ки Србије о пандемији, одлукама и поступањима владе у току пандемије и већа спремност да учествују у процесу колективне имунизације

Београдски центар за безбедносну политику (БЦБП) је независни истраживачки центар који доприноси унапређењу безбедности грађана/ки у складу са демократским принципима и поштовањем људских права кроз истраживање, јавно заступање, развој заједнице и образовање. Својим радом током 23 године допринео је стварању демократског друштва и одговорних институција у којима је безбедност јавно добро, а грађани/ке слободни/е, једнаки/е и без страха. Један од највећих успеха БЦБП је учешће у реформи сектора безбедности и допринос у процесу европских интеграција Републике Србије.

Вести партнера