Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Партнери 2022/23

Друштво за развој креативности

ДРК

 

Назив пројекта: "Моба за дијалог"

Трајање пројекта: 01/10/2022 - 31/07/2023

Општи циљ: Омогућавање адекватног и делотворног дијалога између организација цивилног друштва и јавних власти у области креирања и праћења јавних политика као и у области доношења одлука на локалном нивоу

Специфични циљеви:  1) Подстицање дијалога грађана из сеоских средина и сеоских ОЦД са представницима јавних власти са циљем решавања конкретних проблема у сеоским срединама и повећање транспарентности јавних политика; 2) Повећање степена информисаности и сензибилности шире јавности ради прихватања дијалога као основног средства за доношење одлука и решавање проблема од јавног интереса;

Очекивани резултати:  1) Ојачана сарадња између грађана, ОЦД и јавних власти која има за циљ унапређење локалне заједнице; 2) Повећан степен информисаности  шире јавности о важности дијалога са локалним властима када је у питању решавање проблема од јавног интереса; 3) Изграђен је одржив систем дијалога грађана и власти који доводи до ефикасних и транспарентних јавних политика;

Друштво за развој креативности је удружење грађана основано у Алексинцу са циљем унапређења локалне заједнице и развоја цивилних вредности у Југоисточној Србији. Друштво реализује пројекте и програме намењене младима, старим особама и свим другим категоријама становништва које данас у било ком облику представљају маргинализоване групе, не само у локалној заједници него и шире. Кроз програме и пројекте друштва до данас је прошло преко 4000 младих и одраслих различитог културног, социјалног и етничког порекла


Вести партнера