Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Партнери 2021/22

Институт за територијални економски развој (ИнТЕР)

ИнТЕР

Назив пројекта: „Унапређење дијалога између организација цивилног друштва и јавних власти код пројеката јавно-приватног партнерства на локалном нивоу“

Трајање пројектa: од 01/08/2021 – 31/07/2022

Општи циљ: Допринети демократском развоју кроз унапређење јавних политика и дијалога у области јавно-приватних партнерстава (ЈПП) у Републици Србији

Специфичан циљ: Допринети већем степену укључивања организација цивилног друштва (ОЦД) у процес планирања и доношења одлука код пројекта ЈПП у општинама у Републици Србији

Очекивани резултати: 1) Утврђен тренутни степен укључености ОЦД у процес планирања и доношења одлука у пројектима ЈПП и препознате могућности за његово унапређење; 2) Оснажени капацитети ОЦД за активно учешће у процесу планирања и доношења одлука у области ЈПП у општинама Пландиште, Вршац и Топола; 3) Промовисан значај о могућностима укључивања ОЦД у процес одлучивања у области ЈПП

Институт за територијални економски развој – ИнТЕР основан је 2006. године као непрофитни, независни, невладин think tank, са мисијом промоције и унапређења одрживог друштвено-економског територијалног развоја у земљама Западног Балкана. Основно подручје рада ИнТЕР-а је пружање подршке у области процена и креирања јавних политика из шире области територијалног развоја, као и подршке изградњи капацитета институцијама јавног и приватног сектора и организација цивилног друштва. Његове основне области деловања су: регионални и локални друштвено-економски развој; децентрализација и добро управљање; развој приватног сектора, кластера и малих и средњих предузећа; управљање пројектним циклусом и евалуације.

Вести партнера