Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Партнери 2022/23

Покрет Тврђава

Тврђава

 

Назив пројекта: "Зелени комбинат"

Трајање пројекта: 01/10/2022 - 31/07/2023

Општи циљ: Успостaвљање одрживог и адекватног система за праћење загађења ваздуха у Смедереву, који ће омогућити спровођење активности у циљу смањења загађења ваздуха

Специфични циљеви: 1) Долажење до свежих и релеватних података о изворима загађења ваздуха у Смедереву, анализа резултата и њихово представљање; 2) Успостављање мониторинга спровођења Плана квалитета ваздуха Смедерева; 3) Успостављање трипартитног градског Савета који би се бавио спровођењем Плана квалитета ваздуха у Смедереву

Очекивани резултати: 1) Мапирани сви извори загађења ваздуха у Смедереву и анализирани у оквиру новог Савета за чист ваздух, уз дате препоруке о даљим корацима и публиковање анализе; 2) Израђена интерактивна веб платформа преко које ће јавност пратити досадашње и будуће спровођење Плана квалитета ваздуха у Смедереву, због које би доносиоци одлука били експедитивнији и одговорнији у свом раду када је спровођење Плана у питању; 3) Успостављено радно тело састављено од активиста, експерата и представника локалне самоуправе у Смедереву, које се бави применом Плана квалитета ваздуха и које заједнички дискутује и даје препоруке о даљој примени мера

Покрет Тврђава је удружење грађана и Смедерева, основано у марту 2018. године. Области деловања покрета се пре свега фокусирају на екологију и заштите животне средине, заштиту и унапређење парава радника, борбу против корупције. Додатно, Покрет Тврђава свој рад усмерева и на локалне комуналне теме.Вести партнера