Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Партнери 2021/22

Покрет горана Војводине

ПГВ

Назив пројекта: „Дијалог за одрживу локалну заједницу“

Трајање пројекта: 01/09/2021 – 31/07/2022

Општи циљ: Допринети реформама у заштити животне средине у Републици Србији кроз заједнички дијалог грађана/ки, цивилног друштва и јавних власти у процесу доношења одлука и праћења промена у овој области

Специфичан циљ: Успоставити дијалог између локалних власти, организација цивилног друштва и грађана/ки Сремских Карловаца ради заједничке реализације јавних политика из области животне средине и праћења напретка у остваривању циљева одрживог развоја и Зелене агенде за Западни Балкан на локалном нивоу

Очекивани резултати: 1) Унапређено разумевање о значају одговорног и делотворног дијалога организација цивилног друштва, локалних власти и грађана/ки у општини Сремски Карловци; 2) Унапређен систем прикупљања и обраде података о проблемима у области заштите животне средине и климатских промена на локалном нивоу у Сремским Карловцима; 3) Грађани/ке са територије општине Сремски Карловци су информисани о локалним политикама и међународним стратегијама из области заштите животне средине и учествују у решавању проблема животне средине на локалном нивоу

Покрет горана Војводине (ПГВ) је непрофитно еколошко удружење грађана/ки основано 1960. године, с главним циљем развоја локалних заједница у којима сви активно и одговорно учествују у заштити природе и животне средине кроз одрживи развој. Амбијент за активно и одговорно учешће заједнице у одрживом развоју ПГВ ствара кроз програме образовања за одрживи развој, подршку грађанског активизма у заштити природе и животне средине, промоцију друштвене одговорности и заговарање на свим нивоима за примену политика у области заштите животне средине. ПГВ је у дијалогу са јавним властима Сремских Карловаца остварио велики број иницијатива на локалном нивоу.

Вести партнера