Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Партнери 2022/23

Еропски покрет у Србији

epus

Назив пројекта: "Заједно за развој интеркултуралног образовања у Србији" 

Трајање пројекта: 01/10/2022 – 31/ 07/2023

Општи циљ: Омогућити да кроз сарадњу и дијалог цивилног друштва и јавних власти формални систем образовања младих уважи, промовише и подржава интеркултуралност и људска права

Специфични циљеви: 1) Успостављање институционалног механизма који прати и унапређује мере за развој интеркултуралног образовања у самом систему формалног образовања; 2) Формирање програма који ће бити стимулативан и подржавајући у односу на младе и наставнике за увођење интеркултуралног образовања у систем формалног образовања; 3) Подизање свести шире заједнице о значају увођења интеркултуралног образовања у формални систем;

Очекивани резултати: 1) Унапређена сарадња ОЦД, средњих школа и релевантних државних органа у области планирања и реализације политика у домену развоја образовања; 2) На основу истраживања, развијени су алати и методологије које ће подржати увођење интеркултуралног образовања у формални систем образовања; 3) Успешно реализовање кампање о значају развоја интеркултуралног образовања и образовања о људским правима, као и кампања за унапређење мера политике у области интеркултуралног образовања у оквиру Акционог плана 2023/2026 Стратегије за равој образпвања РС;

Евопски покрет у Србији (ЕПуС) је самостална и добровољна организација грађана/ки Србије. Основана је 24. новембра 1992. године као невладина, непартијска и непрофитна организација. ЕПуС је независна установа демократског јавног мњења и облик окупљања грађана који се залажу за мирољубиву, демократску, свеевропску интеграцију, као и за демократску и модерну Србију као део Европе. Од 1993. ЕПуС је пуноправни члан Међународног европског покрета који се убраја у међународне невладине организације са великом традицијом и значајним идејним утицајем на политичке чиниоце у европским државама

Вести партнера