Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Партнери 2022/23

Мрежа психосоцијалних иновација

pin

 

Назив пројекта: "Заједно ка унапређењу менталног здравља у заједници"

Трајање пројекта: 01/10/2022 - 31/03/2023

Општи циљ: Створити услове за формулисање и постављање одрживог система бесплатне психосоцијалне подршке на територији одабраних локаних самоуправа

Специфични циљеви: 1) Креирати адекватан систем психосоцијалне подршке грађанима у складу са њиховим потребама; 2) Ојачати капацитете одабраних ЈЛС за систематичнији приступ планирању и спровођењу услуга психосоцијалне подршке; 3) Дефинисати нормативни оквир за пружање саветодавно-терапијских услуга

Очекивани резултати: 1) Обезбеђена психосоцијална подршка за грађане у одабраним ЈЛС; 2) Обезбеђене емпиријски утемељене препоруке за унапређење програма; 3) Унапређена сарадња са локалним властима; 4) Развијени предлози правних аката којима се регулише спровођење саветодавно-терапијских услуга; 5) Размењене идеје за усвајање модела одрживости услуга психосоцијалне подршке између одабраних ЈЛС

Мрежа психосоцијалних иновација (ПИН) је непрофитна, нестраначка и невладина организација која се бави остваривањем различитих циљева у домену психолошке науке и праксе. Кроз своју мисију, ПИН настоји да успостави и промовише мултискекторски, емпиријски засновани, свеобухватни и ефикасни модел психосоцијалне подршке и заштите менталног здравља који укључује кориснике услуга, пружаоце услуга, локалне заједнице и доносиоце олука у креирању системских  одживих програма за заштиту и унапређење менталног здравља.

 

 


Вести партнера