Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Партнери 2022/23

Институт за територијални економски развој

ИнТЕР

 

Назив пројекта: "Значај дијалога за локални економски развој - на примеру јавно-приватног партнерства (ЈПП)"

Трајање пројекта: 01/10/2022 - 31/07/2023

Општи циљ: Развој локалних заједница кроз унапређивање дијалога, као основног средства развоја, између ОЦД и јавних власти на локалном нивоу

Специфични циљеви: 1) Пројекат је усмерен ка јачању преговарачких капацитета ОЦД у процесу планирања јавних политика са јавним властима на локалном нивоу

Очекивани резултати: 1) Ојачани капацитети ОЦД у таргетираним јединицама локалне самоуправе за дијалог са јавним властима; 2) Успостављен дијалог између јавних власти и ОЦД у области ЈПП у таргетираним јединицама локалне самоуправе у Србији; 3) Промовисан значај укључивања ОЦД у процесе одлучивања у областима значајним за локални економски развој, са посебним фокусом на ЈПП;

ИнТЕР - Институт за територијални економски развој је основан као  непрофитан, независни невладин, са мисијом промоције и унапређења одрживог друштвено-економског територијалног развоја у земљама Западног Балкана. Основно подручје рада ИнтЕР-а је пружање подршке у области процена и креирања политика из области територијалног развоја, као и подршке изградњи капацитета институцијама јавног сектора (углавном институција државне управе и локалних самоуправа), приватног сектора и организација друштва

Вести партнера