Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Партнери 2021/22

Друштво за развој креативности

ДРК

Назив пројекта: „АЛексиначка АРМија против насиља – АЛАРМ“

Трајање пројекта: 01/08/2021 – 31/07/2022

Општи циљ: Допринос промовисању безбедности и заштите од насиља као најозбиљније форме дискриминације и кршења људских права успостављањем дијалога са јавним властима, оснаживањем капацитета локалних невладиних организација и представника/ца рањивих група и повећањем опште информисаности шире јавности у алексиначкој општини и њихове сензибилисаности за превенцију насиља

Специфични циљеви: 1) Развијање сарадње са локалним властима и јачање капацитета невладиног сектора сектора и рањивих група у алексиначкој општини за препознавање насиља у породици, родно заснованог насиља према женама и ефикаснију заштиту и безбедност жртава насиља; 2) Унапређење информисаности и сензибилисаности шире јавности о неприхватљивости насиља као модела понашања и стварања социјалног окружења које има превентивну функцију

Очекивани резултати: 1) Успостављен функционалан дијалог са властима, оснажен невладин сектор и рањиве групе које дају допринос промовисању безбедности и заштити од насиља, а шира јавност је информисана и осетљивија на превенцију насиља; 2) Ојачана сарадња са локалним властима, развијени капацитети локалних невладиних организација и рањивих група за препознавање и пријављивање насиља и ефикаснију безбедност и заштиту против насиља и 3) Повећан степен свести шире јавности о насиљу – препознавање и пријављивање насиља и неприхватљивост насиља као модела понашања

Друштво за развој креативности је удружење грађана основано у Алексинцу 1997. године, са циљем унапређивања локалне заједнице и развоја цивилних вредности. Друштво константно унапређује свој рад и капацитете доприносећи развоју локалне заједнице, као и развоју цивилног друштва у Југоисточној Србији. Реализује пројекте и програме намењене свим категоријама становништва које данас у било ком облику представљају маргинализоване групе, не само у локалној заједници већ и шире. Активно учествује у развоју локалне заједнице, јачању активизма грађана/ки и младих подржавањем грађанских иницијатива, као и сарадње свих чланова/ица заједнице с циљем развијања потенцијала и квалитета цивилног друштва.

Вести партнера