Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Партнери 2021/22

Центар за едукацију и транспарентност - ЦЕТРА

ЦЕТРА

Назив пројекта: „Развој локалне Стратегије отворених података града Панчева – дијалогом ка бољим локалним јавним политикама“

Трајање пројекта: 01/08/2021 – 31/07/2022

Општи циљ: Допринети обнављању дијалога цивилног друштва са јавним властима града Панчева и усмерити доносиоце одлука и оснажене локалне организације цивилног друштва (ОЦД) да заједно раде на креирању транспарентних и респонзивних јавних политика

Специфични циљеви: 1) Унапређење квалитета и структуре дијалога између јавних власти и локалних ОЦД кроз заједничку припрему предлога локалних политика; 2) Креирање предлога јавне политике града Панчева у области отворених података кроз међусекторску сарадњу јавних власти и локалних ОЦД; 3) Унапређење знања и вештине локалних ОЦД да се активно укључе у процес припреме јавних политика утемељених на доказима

Очекивани резултати: 1) Успостављена Радна група доносиоца одлука из система јавне власти и представника локалних ОЦД, која активно осмишљава предлоге локалних јавних политика у области дигиталних услуга и е-сервиса; 2) Креиран предлог Стратегије отворених података града Панчева кроз партнерски дијалог јавних власти и локалних ОЦД; 3) Развијена знања и вештине најмање 4 локалне ОЦД да припремају и предлажу локалне јавне политике засноване на доказима

Центар за едукацију и транспарентност – ЦЕТРА је организација цивилног друштва која ради на подстицању употребе нових технологија за добробит грађана/ки; развијању свести о важности модерне, транспарентне и одговорне јавне управе на локалном и републичком нивоу; подстицању локалног и регионалног предузетништва, запошљавања и запошљивости младих; организовању образовних и информативних садржаја за грађане/ке и организације цивилног друштва. Стратешку оријентацију за будућност ЦЕТРЕ представља њен јавнозаговарачки капацитет и унапређење локалне јавне политике у региону јужног Баната. Највећи досадашњи успех ЦЕТРЕ у дијалогу са јавним властима јесте процес заједничког успостављања локалног центра за подршку грађанима/кама у коришћењу услуга е-Управе у Панчеву.

Вести партнера