Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Партнери 2022/23

Иницијатива за права особа са менталним инвалидитетом

мдри - с

 

Назив пројекта: " Отворени дијалог: Пут ка инклузивном друштву - DIsALOGUE"

Трајање пројекта: 01/10/2022 - 31/07/2023

Општи циљ: Да се допринесе унапређењу положаја и поштовању права особа са инвалидитетом у Републици Србији кроз констуктиван дијалог ОЦД и доносиоца одлука

Специфични циљеви: 1) Повећање степена разумевања доносиоца одлука и информисаности шире јавности о неусклађености јавних политика са постојећим законским решењима у области права особа са инвалидитетом; 2) Оснаживање особа са менталним инвалидитетом за самозаступање у циљу равноправног учествовања у дијалогу са доносиоцима одлука

Очекивани резултати: 1) Израђена је и широј јавности представљена анализа усклађености јавних политика са стандардима људских права и законским оквиром; 2) Спроведена је медијска кампања на друштвеним мрежама; 3) Особе са инвалидитетом су оснажене за самозаступање кроз различите радионице; 4) Објављена су два стратешка документа; 

Иницијатива за права особа са менталним инвалидитетом (МДРИ - С) основана је као непрофитна невладина организација. МДРИ је у потпуности посвећена заштити и промоцији људских права особа са интелектуалним и менталним тешкоћама, те остварењу њихове пуне укључености у душтво. Посебна пажња посвећена је деци и одраслим особама које се налазе под ризиком или већ бораве у институцијама социјалне заштите и психијатријским болницама. Основна сврха наше организације је постизање пуне социјалне укључености особа са интелектуалним и менталним инвалидитетом уз пуно поштвање њиховог живота и достојанства.


Вести партнера