Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Подкасти

Дијалог о променама | Јелена Жунић Цицварић и Ружа Илић - Деца, спорт и насиље

Дијалог о променама | Весела Влашковић и Марина Лукић- Јавно приватно партнерство

Дијалог о променама | Милица Личина и Мирјана Продановић - Женско предузетништво

Дијалог о променама | Огњан Пантић и Ана Пецарски - Аерозагађење

Дијалог о променама | Цивилни и јавни сектор: Како до партнерства?

Дијалог о променама | Зелени активизам