Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Партнери 2022/23

Удружење Женe на прекретници

жене 45

 

Назив пројекта: " Иницијатива за повећано запошљавање жена 45+ "

Трајање пројекта: 01/10/2022 - 31/07/2023

Општи циљ: Допринети повећању запошљивости незапослених жена 45+ кроз усклађивање јавних политика из области запошљавања и родне равноправности, на националном и локалном новиоу

Специфични циљеви: 1) Обезбедити убедљиве аргументе  за дијалог са доносиоцима одлука на тему потребе да се повећа запошљавање жена 45+; 2) Омогућити услове за комуникацију незапослених жена 45+ са доносиоцима одлука; 3) Допринети повећању разумевања јавности за неопходност примене родне перспективе у јавне политике запошљавања као начина за повећану активацију жена на тржишту рада  

Очекивани резултати: 1) Ојачана преговарачка позиција Удружења у дијалогу са Министарством за рад и Националном службом запошљавања; 2) Установљен Дан жена 45+ као прва манифестација ове врсте; 3) Незапослене жене 45+ изнеле доносиоцима одлука на националном нивоу своје проблеме и предлоге за решења; 4) Тема о значају интегрисања родне перспективе у политике запошљавања заузима све већи простор у јавним разговорима

Удружење Жене на прекретници је основано од стране група жена коју су објединиле своје професионално искуство, знање, контакте и преданост ради решавања проблема социјалне и економске искључености жена средњег и старијег доба, а које су и саме прошле кроз сличне пословне изазове. Удружење је оформљено са циљем доприноса у затварању јаза на тржишту рада кроз економско и социјално оснаживање и повезивање жена старости 45+ које су остале без посла

 

 

 

Вести партнера