Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Партнери 2021/22

Национална асоцијација родитеља и наставника Србије (НАРНС)

НАРНС

Назив пројекта: „Од игре до књиге – допринос успешној транзицији из предшколске установе у основну школу“

Трајање пројекта: 01/09/2021 – 30/06/2022

Општи циљ: Унапредити образовне политике и праксе за једнак приступ и квалитет образовања за сву децу у локалним самоуправама

Специфичан циљ: Пилотирање Протокола за транзицију из предшколских установа у основне школе у три локалне заједнице, у сарадњи са релевантним актерима из области образовних политика и пракси у локалним заједницама, који ће омогућити да се до краја јуна 2022. успешно спроведе транзиција 120 деце предшколског узраста, посебно из маргинализованих група

Очекивани резултати: 1) Успостављен механизам за унапређење сарадње између релевантних актера за образовне политике и праксу у локалним заједницама у циљу успешне транзиције све деце из предшколских установа у основне школе; 2) Пилотиран и унапређен протокол о транзицији из предшколских установа у основне школе у три локалне самоуправе; 3) Унапређени капацитети Клубова родитеља и наставника/ца у три града за јавно заговарање и јавност информисана о важности ове теме

Национална асоцијација родитеља и наставника Србије (НАРНС) основана је 2017. године као кровна организација Градских клубова родитеља и наставника/ца који/е се налазе при школама и предшколским установама у 12 градова и општина Републике Србије, и то Београду, Суботици, Новом Саду, Зрењанину, Сечњу, Краљеву, Чачку, Лесковцу, Нишу, Новом Пазару, Лозници, Кикинди и Шапцу. НАРНС је посвећен моделу родитељско-наставничке сарадње и јавног заговарања. Кључни фокус и мисија НАРНС-а је развој партнерства – културе уважавања и сарадње на реализацији родитељи – просветни/е радници/е.

Вести партнера