Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Партнери 2022/23

Унија средњошколаца Србије

 

Назив пројекта: " Позитивне промене у контексту локалних образовних и омладинских политика - Нађи део који недостаје! "

Трајање пројекта: 01/10/2022 - 31/07/2023

Општи циљ: Допринети унапређењу партиципативности у креирању локалних образовних и омладинских политика са фокусом на доказе и дијалог између представника ученика и јавних власти

Специфични циљеви: 1) Дијалог представника ученика и локалних власти о укључивању младих у формулисању образованих и омладинских политика на локалном новоу; 2) Спровођење заговарачке кампање; 3) Дијалог између представника средљошколаца са доносиоцима одлука на националном нивоу; 4) Спровођење кампање "Пронађи део који недостаје!" 

Очекивани резултати: 1) Ученици из различитих друштвених група и образовних профила ( са фокусом на ученике ван гимназиај) учествују у процесу мапирања локалних питања од важности за ученике у домену образовних и омладинских политика; 2) Представници младих и доносиоца одлука у пет локалних заједница дискутују о идентификованим проблемима и креирају конкретне закључке за њихово решавање; 3) Ученици у пет локалних заједница иницирају и учествују у креирању локалних заговарачких иницијатива на бази заскључака са дијалога са доносиоцима одлука; 4) Ученици и ученички парламенти су информисани, оснажени и охрабрени да учествују у процесима доношења одлука и успостављају партнерски однос са јавним властима; 5) Изабрани представници ученика су оснажени и информисани како да иницирају конструктивне дијалоге са јавним властима на локалном нивоу ка побољшању образовних и омладинских политика

Унија средњошколаца Србије (УНСС) је организација младих, настала 2003. године са циљем стварања организације која ће репрезентовати и заступати средњошколце на националном и еропском нивоу. УНСС је настала као иницијатива покренута од стране неколико ученика, који су имали визију уједињавања средњошколаца у циљу борбе за своја права. Фокус организације је на успостављању школског система који ће омогућити да ученици буду равноправни партнери у креирању система који је окренут ученицима.

Вести партнера