Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Партнери 2021/22

Удружење "Ужички центар за људска права и демократију"

Ужички

Назив пројекта: „Нове перспективе у политикама запошљавања“

Трајање пројекта: 01/08/2021 – 31/07/2022

Општи циљ: Допринети успостављању праксе редовног и делотворног дијалога организација цивилног друштва (ОЦД) и локалне самоуправе града Ужица у процесу креирања локалне политике запошљавања у складу са потребама заједнице

Специфични циљеви: 1) Израда унапређеног Акционог плана за запошљавање града Ужица за 2023. годину утемељен на дијалогу и потребама локалних актера и незапослених; 2) Дефинисати препоруке за континуирано унапређење локалне политике запошљавања; 3) Успоставити институционални оквир за локални дијалог између ОЦД, локалне власти, грађана/ки, привредника/ца и медија

Очекивани резултати: 1) Реализован консултативни процес за израду Локалног акционог плана за запошљавање и локални дијалог у којима је учествовало 3000 грађана/ки; 2) Израђени локални капацитети за континуирано унапређење локалне политике запошљавања; 3) Усвојен План редовног локалног дијалога и комуникације локалних актера у процесу израде Локалног акционог плана за запошљавање

Удружење „Ужички центар за људска права и демократију“ основан је 2000. године, с мисијом подизања капацитета живота грађана/ки кроз успостављање владавине права, поштовање, заштита и промоција људских права. Чланови/лице удружења имају визију друштва једнаких могућности заснованог на грађанском активизму. Циљеви удружења остварују се кроз реализацију програма који су усмерени на неколико важних области – људска права, јавно залагање за доношење и примену политика, социјалну политику, антикорупцију, Европске интеграције, истраживање и издаваштво.

Вести партнера