Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Партнери 2022/23

Европски покрет у Србији - Краљево

 

Назив пројекта: "Јачање женског предузетништва у локалној заједници"

Трајање пројекта: 01/10/2022 - 31/07/2023

Општи циљ: Истраживањем потреба и препрека са којима се жене предузетници сусрећу у свом раду, омогућити адекватан развитак женског предузетништва на теритотији рашког округа кроз дијалог јавних власти, грађана и организација цивилног друштва

Специфични циљеви: Унапређивање дијалога јавног и цивилног сектора кроз партнерски процес планирања јавних политика у области подршке развоју женског предузетништва

Очекивани резултати: 1) Подигнут степен информисаности представника цивилног и јавног сектора о значају и потребама развоја женског предузетништва; 2) Успостављање сарадње између ОЦД, грађана и доносиоца одлука на локалном нивоу у циљу заједничког планирања мера подршке за развој женског предузетништва

Европски покрет у Србији – Краљево (ЕПуС - Краљево) је удружење грађана основано 2010. године. Свој рад фокусира на истраживање јавних политика и заговарање примене европских вредности посебно на локалном нивоу. Подизањем степена информисаности грађана о значају процеса европских интеграција, информисањем јавности о свим релевантним аспектима тог процеса, организација тежи ка стварању услова за адекватну примену европских вредности и стандарда у области заштите људских права и одрживог развоја заједнице. Велику пажњу ЕПуС - Краљево посвећује развоју грађанског активизма на локалном и националном нивоу, посебно у области јачања капацитета месних заједница за активно учешће у планирању локалног развоја, јачању локалног развоја и улоге жена у раду месних самоуправа.

Вести партнера