Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Програм подршке истраживачима

Без дијалога нема демократских реформи, унапређења владавине права и заштите, унапређења и промоције људских права. Један од предуслова за успех ових процеса јесте да процеси доношења одлука и креирања јавних политика буду засновани на реалним потребама у заједници, утемељени у чињеницама и објективним могућностима за спровођење у пракси. Организације цивилног друштва често не располажу специфичним знањима и одговарајућим искуством неопходним за осмишљавање и спровођење истраживања која ће им обезбедити неопходне информације, чињенице и доказе. Имајући у види све наведено, истраживачи представљају идеалног и природног партнера организацијама цивилног друштва у њиховим сталним покушајима да унапреде квалитет и резултате сопственог учешћа у процесима доношења одлука у процесу европских интеграција. У складу са тим, Беградска отворена школа, у оквиру пројекта Дијалог промена, спроводи Програм подршке истраживачима.

Програм подршке истраживачима је осмишљен да одговори на изазове у сарадњи ОЦД и јавних власти и допринесе остваривању позитивних ефеката сарадње између истраживача и ОЦД. Програм подршке је намењен искључиво истраживачима, међутим, резултати истраживачког процеса су намењени искључиво организацијама цивилног друштва које желе да учешћем у процесима доношења одлука делотворно утичу на решавање конкретних проблема или коришћење развојних потенцијала заједнице у процесу европских интеграција.

Подносиоци предлога истраживачких пројеката могу да кандидују предлоге пројеката за Програм подршке истраживачима у оквиру следећих тематских области:

Подршка демократском развоју;

Унапређење и заштита људских права;

Развој локалне заједнице;

Заштита и унапређење животне средине и климатске промене;

Унапређивање запошљивости;

Социјална укљученост осетљивих група;

Истраживач који конкурише за подршку у оквиру Програма истраживачима треба да испуњава следеће критеријуме:

Пожељно најмање мастер студије у области друштвено-хуманистичких наука;

Да има доказано претходно искуство у спровођењу истраживачих активности у тематској области у оквиру које подноси предлог истраживачког пројекта;

Да има управљачке капацитете, професионалне компетенције и квалификације потребне за успешно извршење предложених истраживачких активности;

Да јасно покаже на који начин ће резултати његовог истраживања бити од користи конкретној ОЦД приликом њеног учешћа у процесима доношења одлука;

Претходна сарадња са организацијама цивилног друштва на истраживачким пројектима је добро дошла;

Аналитичност, самосталност и одговорност у раду;

Поштовање договорених рокова.

За све додатне информације можете пронаћи ОВДЕ