Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Партнери 2022/23

Кровна организација младих Србије

КОМС

 

Назив пројекта: " Млади на Влади"

Трајање пројекта: 01/10/2022 - 31/07/2023

Општи циљ: Пројекат је осмишљен са циљем пружања подршке представницима младих да кроз директан дијалог са представницима извршне власти утичу на унапређење јавних политика и рада институција

Специфични циљеви: 1) Унапређење дијалога између представника младих и јавних власти; 2) Унапређење рада Савета за младе Владе Републике Србије; 3) Унапређење омладинске политике на локаном нивоу; 4) Креирање и спровођење кампање - "Млади на Влади!"

Очекивани резултати: 1) Заједничко учешће младих, удружења и институција са председником Владе у креирању препорука за развој приоритетних секторских политика; 2) Креирана је "Резолуција младих - приоритети и потребе" 3) Умреженост младих и доносиоца одлука унутар Савета за младе Владе Републике Србије; 4) Успостављен је механизам комуникације националног и локалног савета за младе; 5) Повећан степен информисаности младих и свих институција

Кровна организација младих Србије (КОМС) је савез 111 удружења младих и за младе, који представља највише независно представничко тело младих у Србији. КОМС представља заговарачку платформу за унапређење положаја младих и делује као спона између младих, својих организација чланица и различитих доносиоца одлука и пружаоца програма и услуга за младе (пре свега државе и институција). Дакле, КОМС се превенствено  залаже за унапређење положаја младих у Србији.

 

 

.

Вести партнера