Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Партнери 2022/23

Национална асоцијација канцеларија за младе

Nakzm

 

Назив пројекта: " Дијалогом до стратешке бриге о младима на локалу"

Трајање пројекта: 01/10/2022 - 30/06/2023

Општи циљ: Повећати степен укључености младих у процесу доношења одлука у пет јединица локалних самоуправа и остваривање утицаја на креирање локалних акционих планова за младе у складу са њиховим потребама

Специфични циљеви: 1) Директно укључивање младих у процес заговарања са локалним властима и подизање свести о потреби израде стратешког документа за младе; 2) Успостављање механизама за делотворно и одрживо повезивање локалних актера који се баве омладинском политиком кроз израду локалног акционог плана за младе

Очекивани резултати: 1) Представници младих, релевантни партнери и доносиоци одлука заједно анализирају политике, акционе планове и друге процесе од значаја на локалном нивоу; 2) Доносиоци одлука укључују перспективу младих у процесе, политике и одлуке које су од значаја за младе попут образовања, безбедности, запошљивости итд; 3) Потребе младих су препознате и уврштене у процесе, одлуке и политике и програме

Национална асоцијација канцеларија за младе (Национална НКЗМ) је кровни савез градова и општина (тренутно 115) Републике Србије које имају Канцеларију за младе и које се активно баве развојем локалне омладинске политике. Савез је до сада реализовао низ пројеката у циљу унапређења положаја младих у локалним заједницама и својим радом је у претходном периоду препознат као важан сарадник од стране мрежа на националном нивоу, донатора, страних партнера и локалним актера омладинске политике. У свом раду, асоцијација се води циљевима попут развоја и унапређења локалних омладинских политика, јачања капацитета општина и градова за оставривање надлежности и пружање услуга младима.

 

 


Вести партнера