Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Издвајамо

Ефекти аерозагађења на здравље деце у Крагујевцу

13.12.2023.

Утицај аерозагађења узрокованог коришћењем угља и мазута за производњу топлотне енергије у Крагујевцу на погоршање здравља код деце, један је од највећих изазова јавног здравља на територији Града Крагујевца

Прочитајте више

Завршна конференција на пројекту „Дијалог промена": Снага партнерства

06.12.2023.

Након више од хиљаду дана умрежавања и успостављања сарадње и конструктивног дијалога између организација цивилног друштва и јавних власти организовала завршну конференцију под крилатицом Снага партнерства. Конференција ставила је фокус на најбоље праксе међусекторске сарадње – од покретања дијалога, до олакшавања процеса доношења одлука и креирања јавних политика.

Прочитајте више

Утицај климатских промена на родну димензију безбедности

09.11.2023.

Родна динамика и односи су саставни део процеса климатских промена и друштвених трансформација које оне покрећу. Процеси које проистичу из климатских промена нису родно неутрални: они додатно продубљују већ постојеће неједнакости између мушкараца и жена

Прочитајте више

Делегација програма „Дијалог промена“ у студијској посети Хрватској

06.10.2023.

Београдска отворена школа је у партнерству са Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог и Уредом за удруге Владе Републике Хрватске, у периоду од 18. до 22. септембра, 2023. године, организовала студијску посету Хрватској.

Прочитајте више

Положај међународних студената у Србији

05.10.2023.

Резултати из прошлости, као и покретање пројекта „Свет у Србији”, подстакли су нас да се определимо за изучавање привремених миграција међународних студената стипендиста у Србији у 21. веку.

Прочитајте више

Стратегија о спречавању злоупотребе дрога у Србији: постигнућа и изазови

07.09.2023.

Циљ истраживачког пројекта Алтернативни извештај о спровођењу Стратегије о спречавању злоупотребе дрога за период од 2014 - 2021. године је да понуди алтернативни поглед на спровођење националне стратегије за борбу против дрога, као и да укључи и процене цивилног сектора.

Прочитајте више

Студија случаја: Јачање капацицета ОЦД кроз реформу јавне управе

31.07.2023.

Основни циљ овог пројекта био је сазнавање конкретних чињеница о капацитетима институција локалне самоуправе Града Панчева, на основу чега ће се допринети јачању капацитета Центра за едукацију и транспарентност (ЦЕТРА), локалне организације цивилног друштва, и њеној улози стручног и поузданог партнера у креирању јавних политика и реформским процесима на локалу кроз праћење и заговарање реформе јавне управе.

Прочитајте више

Подршка запошљавању и економско оснаживање повратника

28.06.2023.

Повратници из Србије се суочавају са вишеструком друштвеном искљученошћу, а посебне тешкоће имају у обезбеђивању минимума егзистенције и укључивању у тржиште рада. Подстицајни програми најчешће подразумевају укидање социјалне помоћи, те повратници у великој мери нису мотивисани за предузетничке активности. Из тог разлога се разматра идеја о заштићеним формама предузетничке активности, односно о могућности социјалног предузећа.

Прочитајте више

Делегација програма „Дијалог промена“ у Студијској посети Шведској – размена пракси дијалога цивилног друштва и јавних власти

01.06.2023.

Унапређивање специфичних знања и вештина везаних за дијалог са јавним властима, осмишљавање, праћење јавних политика, умрежавање и упознавање са праксама дијалога ОЦД и јавних власти у Шведској били су неки од циљева Студијске посете коју је организовала Београдска отворена школа у партнерству са Олоф Палме центром.

Прочитајте више

Ментално здравље младих - Шта су највећи изазови са којима се суочавају?

25.05.2023.

Током и након пандемије вируса короне скренута је пажња на значај менталног здравља, као и на велик број изазова са којим се млади данас суочавају, те угрожености менталног здравља код те популације. Можемо рећи да се отвореније говори о изазовима свакодневног функционисања у савременом друштву, притисцима који млади осећају, али и трагању за подршком и помоћи.

Прочитајте више

Јачање капацитета организација цивилног друштва у области креирања јавних политика

18.05.2023.

У циљу јачања капацитета цивилног сектора за учешће у процес креирања јавних политика, Београдска отворена школа је у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике организовала другу по реду Школу јавних политика. Школа је одржана у Сокобањи у периоду од 24. до 27. априла 2023. године, где је као полазнике, окупила представнике 20 организација цивилног друштва.

Прочитајте више

Феномен раних бракова ромских девојчица

24.04.2023.

Прeдмeт истраживања је феномен рaних брaкoвa рoмских дeвojчицa у Војводини, док је пoсeбaн фoкус нa пoтeнциjaлним рaзлoзимa зa ступaњe у рaнe брaкoвe кao штo су oбрaзoвaњe, зaпoслeнoст, прихoди, рeпрoдуктивнo здрaвљe, нaсиљe у пaртнeрским oднoсимa и сличнo.

Прочитајте више

Доступност услуга социјалне заштите и материјалне подршке женама на територији општине Рековац

30.03.2023.

Колико су доступне услуге социјалне заштите у општини Рековац, каквог су квалитета и колико заиста одговарају на потребе локалног становништва, пре свега жена – теме су на које је Истраживање настојало да пружи одговор. Мапирано је стање у области локалних политика социјалне заштите и на основу тога, по завршетку истраживања, упућена је иницијатива за доношење јавне политике локалној самоуправи.

Прочитајте више
Poziv

ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ГРАНТОВА ЗА ИСТРАЖИВАЧКЕ ПРОЈЕКТЕ

09.03.2023.

Бавите се истраживањима? Одлични сте у анализама и добро се сналазите са обрадом података? Вољни сте да својом експертизом допринесете раду организација цивилног друштва (ОЦД)? Уколико је одговор на наведена питања ДА пријавите се на наш Програм подршке истраживачима!

Прочитајте више

Истраживање: Ментално здравље особа у ситуацији бескућништва

27.02.2023.

У којој се позицији налазе особе у ситуацији бескућништва? Какав је законски оквир и доступне институционалне услуге? Какво је искуство особа у ситуацији бескућништва када је о томе реч, а посебно када се ради о здрављу и менталном здрављу? Циљ овог истраживања је да пружи увиде и одговори на дата питања, да разуме искуства бескућништва, начине уласка у ту ситуацију, као и најважније баријере и ресурсе за излазак из ње, са фокусом на улогу менталног здравља.

Прочитајте више

Представљање истраживања о дигиталној инклузији Рома

31.01.2023.

Др Љиљана Скробић, доценткиња на Филозофском факултету у Нишу, спровела је истраживање које је за циљ имало генерисање поузданог знања о организовању и функсионисању основношколског обрзовања за време трајања пандемије вируса КОВИД-19. У којој мери је онлајн или комбиновани вид наставе био доступан, приступачан и прилагођен ученицима ромске националности, као и кључне смернице за унапређење ове области

Прочитајте више

Састанак о сарадњи јавних власти и ОЦД: Дијалог један од услова демокраског друштва и владавине права

23.12.2022.

Београдска отворна школа је у сарадњи са Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог организовала састанак у Новом Саду са представницима покрајинских секретаријата и локалних самоуправа, који су контакт тачке за сарадњу са организацијама цивилног друштва. Тема састанка била је унапређење дијалога јавних власти и организација цивилног друштва, додатно учесницима су представљени и резултати истраживања о сарадњи између представника цивилног друштва и јавних власти у циљу решавања

Прочитајте више

Конференција Дијалог промена: Сарадња власти са цивилним сектором кључна за евроинтеграцију Србије

04.11.2022.

Београдска отворена школа 3. новембра организовала је конференцију „Дијалог промена - о могућностима и препрекама сарадње ОЦД и јавних власти“.

Прочитајте више