Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Издвајамо

01.06.2023.

Делегација програма „Дијалог промена“ у Студијској посети Шведској – размена пракси дијалога цивилног друштва и јавних власти

Унапређивање специфичних знања и вештина везаних за дијалог са јавним властима, осмишљавање, праћење јавних политика, умрежавање и упознавање са праксама дијалога ОЦД и јавних власти у Шведској били су неки од циљева Студијске посете коју је организовала Београдска отворена школа у партнерству са Олоф Палме центром.

Студијска посета Стокхолму, одржана је у периоду од 22. до 27. маја 2023. године у оквиру Програма „Дијалог промена“ и окупила је Делегацију од 15 представника из редова организација цивилног друштва које су подржане кроз Програм Дијалог промена, али и представнике организација и инситуција попут Универзитета у Београду и Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог.

Током петодневне посете, учесници су имали прилику да посете различите институције и организације, и подробније се из различитих перспектива упознају са праксама дијалога, механизмима учешћа организација у процесима доношења одлука, изазовима са којима се суочавају и како их превазилазе, како унапређују праксе које доприносе одрживости или развоју неких другачијих програма подршке у складу потребама локалних заједница на којима делују и слично. У наставку текста следи сажет приказ рада инситуција и организација које су посећене.

Кружоци образовања одраслих као подршка интеграцији у Шведско друштво

Првог дана посете српска делегација окупљена око програма Дијалог промена, посетила је ABF, Удружење за образовање радника, једну од најстаријих организација која послује преко 100 година и која нуди широк спектар образовања, обуке, културе и места за састајање водећи рачуна да образовне услуге буду доступне свим категоријама становништва. Посебно су значајни по пружању услуга образовања одраслих и подршке интеграцији. Свој рад заснивају на концепту Folkbildning образовања.

Дискусија са Агенцијом за младе и цивилно друштво

У периоду председавања Шведске ЕУ, делегација је искористила прилику да се упозна и са праксама инситуција надлећних за питања младих и организација цивилног друштва. С тим у вези, други дан посете био је резервисан за дружење са директорком Шведске агенције за младе и организације цивилног друштва - MUCF, госпођом Лeном Ниберг. Ниберг нам је представила концепт омладинске политике у Шведској и говорила о приликама за финансијску подршку- грантовима за организације цивилног друштва и за младе којима руководи Агенција кроз различите програме.

На фики са Олоф Палме центром

Истог дана посећена је централна канцеларија Међународног центра Олоф Палме, који је како партнерска организација на програму Дијалог промена, уједно и међународна организација која своје активности спроводи широм света – земљама као што су Бурма, Јужноафричка Република, Палестина, али и земљама Западног Балкана, што је учесницима посете било додатно интересантно и уједно и прилика за умређавање и успостављање иницијалних контаката за потенцијалну сарадњу у будућности.

 

Правци развоја градова и општина у Шведској: аутономија као кључ успеха

Среда је проведена у посети Шведској асоцијацији локалних самоуправа и региона (САЛАР) која је представила механизме доброг управљања буџетом Града Стокхолма и начине на који је осмишљена и на којој почивају јавне политике путем којих се решавају проблеми и развојају потенцијали свеке од општина како Стокхолма тако и краљевине Шведске. Оно што је било крајње интересантно чути у САЛАР-у јесте чињеница да је политичко ангажовање појединаца углавном резервисано за неформални део живота, након радног времена, уз материјалне накнаде које покривају евентуалне састанка и путовања, а да су на позицији политичари као примарно занимање са пуним радним временом своди на микропроценте. Такође, оно што карактерише рад градова и општина јесте велика флексибилност у управљању и отвореност података о средствима која се улажу у локалну заједницу за области од значаја за сваког грађанина. У САЛАР-у ради око 450 особа.

Кровови по мери станара

Квалитетно становање, безбедно животно окружење за суживот у заједници свакако једна од круцијалних питања и политка које све више долазе у фокус. С тим у вези Шведско удружење станара, које броји преко 500.000 чланова спада у пионире организовања грађана по питањима локалних стамбених политика, питањима уређивања садржаја „комшилука“, утицања на очување права становања и слично. Удружење функционише на бази учлањења и спроводи различите активности које су усмерене на заштиту права станара, уређење стамбених проста, активности за децу и одрасле у квартовима зграда.

Национални форум за добровољна удружења

Представља мрежу организација које чини 35 организација чланица попут црвеног крста, верских хуманитарних фондација и удружења. Форум се активно бави јавним политикама, и укључен је у рад различитих радних група на националном нивоу. Форум је представио свој рад и начин на који се заступају организације чланице. Посебан сегмент сесије био је посвећен представљању начина на који се регрутују и селекцтују волонтери, како се волонтерски рад валидира и како се, нарочито млади укључују у пројекте друштвеног одговорног пословања у сарадњи са компанијама и различитим актрима у бизнис сектору.

У општини Екеро

Последњи дан посете делегација Дијалога промена провела је у општини Екеро, предграђу Стокхолма на ком живи око 30.000 становника. Посећена је организација Фолкет хусби која је позната као локално место окупљања житеља за дискусије на различите теме у формату зборова, али и по програмима подршке за младе и одрасле, младе у ризику од социјалне искључености, младе са девијантим понашањима и програмима превенције.  Последња у низу посета била је самој Општини, где су представљени начини на које се обични грађани, локално становништво може укључити у доношење одлука, и начине на које општина консултује своје грађане о питањима управљања развојем локалне самоуправе. 

Студијска посета реализована је у склопу програма Дијалог промена, који спроводи БОШ са партнерима, уз финансијску подршку Европске Уније.