Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Издвајамо

04.11.2022.

Конференција Дијалог промена: Сарадња власти са цивилним сектором кључна за евроинтеграцију Србије

 

Партнерство. Сарадња. Дијалог. Како унапредити постојеће механизме за укључивање организација цивилног друштва у процесе доношења одлука? Како активно укључити грађане у изазове којих их се тичу? Шта су изазови? Каква нам је пракса и какав поглед на дијалог и партнерство имају представници јавних власти, академске заједнице, организације цивилног друштва и грађани? У намери да пружи одговоре на кључна питања у вези са друштвено актуелним темама у Србији, као и о начинима на које се грађани и грађанке могу укључити у процесе доношења одлука Београдска отворена школа је 3. новембра организовала је конференцију Дијалог промена - о могућностима и препрекама сарадње ОЦД и јавних власти. Конференција је окупила представнике Делегације Европске уније у Србији, представнике Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Министарства заштите животне средине,  Универзитета у Београду и Нишу, активисте, експерте, грађане. Учесници су имали прилику да размене искуства и мишљења на тему доброг управљања, унапређења и заштите људских права и дијалога у области заштите животне средине. Охрабрујући учеснике на међусобну сарадњу, Београдска отворена школа је овим догађајем омогућила форум који истиче важност дијалога јавног и цивилног сектора са циљем реформи и унапређења различитих области које су од општедруштвеног значаја. 

Одржива сарадња јавних власти са организацијама цивилног друштва се у пракси показала као моћан механизам за удруживање ограничених ресурса и покретање реформи, које су важне како би Србија напредовала на путу евроинтеграција. Очекујемо да ће новоизабрана Влада бити снажно посвећена стратешком правцу чланства у Европској унији. Да би се то десило, неопходна је политичка посвећеност продубљивању реформи и отклањању недостатака, посебно у кључним областима као што су правосуђе, борба против корупције и организованог криминала, медијске слободе, те слобода окупљања“, рекао је Никола Бертолини, Шеф одељења за сарадњу Делегације Европске уније у Србији. 

Министар за људска и мањинска права и друштвени дијалог Томислав Жигманов истакао је важност сарадње и дијалога између свих актера у друштву, а посебно у процесу доношења одлука, као темеља успешних реформи и унапређења најразличитијих аспеката наших живота. Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог ће и у новом мандату Владе наставити са пружањем подршке како организацијама цивилног друштва, тако и државним институцијама и локалним самоуправама у напорима за успостављање одрживог дијалога. „У позадини свих процеса израде и спровођења јавних политика налази се дијалог, као основа и предуслов квалитетних решења. Због тога ћемо наставити да подстичемо дијалог државе са организацијама цивилног друштва о важним друштвеним питањима и да заједнички креирамо различите моделе сарадње“, навео је министар. 

Са објављивањем Извештаја о напретку Србије у процесу европских интеграција, јавила се потреба за покретањем дискусије о унапређењу амбијента за сарадњу јавних власти на свим нивоима управљања и цивилног друштва. Успешна сарадња различитих сектора чини и успех реформи извеснијим, а дугорочно ствара осећај заједничког власништва над постигнутим резултатима, гради међусобно поверење и додатно ојачава одлучност и решеност међу укљученим актерима да наставе европски пут“, рекао је Владимир М. Павловић, саветник за јавне политике у Београдској отвореној школи (БОШ). 

Конференција је окупила преко 120 учесника, говорника и медија.

Аутор фотографија: Немања Ђорђевић