Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Издвајамо

23.12.2022.

Састанак о сарадњи јавних власти и ОЦД: Дијалог један од услова демокраског друштва и владавине права

Београдска отворeна школа је, у сарадњи са Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог, организовала састанак у Новом Саду са представницима покрајинских секретаријата и локалних самоуправа, који су контакт тачке за сарадњу са организацијама цивилног друштва. Тема састанка била је унапређење дијалога јавних власти и организација цивилног друштва, додатно учесницима су представљени и резултати истраживања о сарадњи између представника цивилног друштва и јавних власти у циљу решавања проблема у заједници и унапређењу јавних политика. 

Састанак је започет уводним обраћањима, где су се учесницима обратили министар Томислав Жигманов и Кристина Караић, заменица председнице Скупштине града Новог Сада.

Министар Жигманов је, отварајући састанак, истакао значај сарадње јавног и цивилног сектора, као и улогу контакт тачака за сарадњу са организацијама цивилног друштва у систему јавне управе: У мандату Министарства је унапређење сарадње јавног и цивилног сектора и стварање такозваног подстицајног окружења за развој цивилног друштва. Управо у томе јесте велика улога државе, држава је та која треба да обезбеди неометане услове за рад самог сектора, да створи амбијент у коме цивилни сектор може слободно да заговара неке своје интересе, али и да са друге стране иницијативе које добија од стране тог сектора озбиљно разматра и води отворен дијалог о тим питањима“. 

Кристина Караић се осврнула на труд и мотивисаност града Новог Сада да да свој допринос дијалогу у циљу унапређења најразличитијих области и сегмената живота грађана. „Широка је лепеза тачака и сектора где је разуман и смислени друштвени дијалог неопходан, у којем се једнако поштују сви учесници. Он је један од услова демократског друштва, али и владанине права. Његово присуство и поштовање омогућује да се сарадња цивилног сектора и јавне управе обезбеди у пуном капацитету. Да креатори јавних политика буду на истој страни, а опет независни једни од других, међусобно се слушајући и усмеравајући“, истакла је она.

Састанку се прикључио Јохан Шмит из Центра „Олоф Палме“ преносећи друштвена искуства из ове земље. Том приликом истакао је да је пракса друштвеног дијалога у његовој земљи добро развијена и да се грађани окупљају око свих врста проблема како би покренули директну сарадњу са властима у циљу решавања истих.

Састанак је приведен крају дискусијом учесника о значају дијалога свих заинтересованих страна за решавање питања од општедруштвеног значаја. Примери добре праксе показују да јавне политике, које одговарају на потребе свих грађана, јесу засноване на размени знања и идеја различитих друштвених актера, који дефинисању оптималних решења приступају из различитх перспектива. Препоруке које је састанак изнедрио засноване су на истраживању које је спроведено у оквиру пројекта „Дијалог промена“ и усмерене су ка побољшању коришћења капацитета и механизама сарадње ОЦД и јавних власти.