Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Вести

24.12.2021.

Подршка задругарству у 2022. години

У Београду је 17. децембра 2021. године, одржан састанак представника Задружног савеза Србије, Задружног савеза јужне Србије, Општег задружног савеза за пољопривреду и рурални развој и Задружног савеза Војводине са представницима Министарства привреде.

На састанку су презентовани прелиминарни резултати истраживања о развојним потребама задруга у 2021. години, које су реализовали задружни савези са задругарима (202), задругама (14), локалним сaмоуправама (10) и удружењима грађана (10). Посебна пажња током састанка посвећена је могућностима за формирање фонда за развој задругарства, потенцијалним изворима финансирања фонда,  програмима бескаматних позајмица, субвенционисаног запошљавања сталне и сезонске радне снаге у задругарству, могућностима реализације јавних радова чији су носиоци задруге,  и другим темама  значајним за учеснике истраживања.

За потребе унапређења законитости у раду задруга,  договорена је снажнија координација активности између Министарства привреде и ревизорских савеза.  Део договорених активности за 2022. годину, односи се на реализацију заједничке кампање посвећене информисању и едукацији задруга о правима и обавезама из задружне ревизије. 

Социјалне задруге могу рачунати на већу подршку у наредној години, при чему ће задружни ревизори у кратком року бити оспособљени за ревизију социјалних циљева и  реализацију  инструктивно-едукативних садржаја прилагођених социјалном задругарству. Биће усаглашен и садржај појединачних закључака о ревизији  за социјалне задруге, како би информације о остварености социјалних циљева биле квалитетно представљене и доступне потенцијалним развојним партнерима.

Састанак са представницима Министарства привреде, инициран је у оквиру пројекта „Инсталација социјалног задругарства“  који реализује Удружење за локални развој Kаменица у партнерству са Задружним савезом Србије, Општим задружним савезом за пољопривреду и рурални развој и Задружним савезом јужне Србије.

Пројекат “Инсталација социјалног задругарства” се спроводи у оквиру пројекта Београдске отворене школе „Дијалог промена“, уз финансијску подршку Европске уније.