Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Вести

09.12.2021.

Успешно реализован Дијалог младих са премијерком 3.0

У склопу пројекта „Млади на Влади – Дијалог младих и јавне власти”, у уторак 7. децембра 2021. године одржан је Дијалог младих са премијерком 3.0 у Научно-технолошком парку у Нишу, са циљем да промовише културу дијалога и оснажи младе да аргументованом расправом и предлозима мера унапреде свој и положај младих у заједницама у којима живе.

На Дијалогу су представници/це омладинских удружења и Кровне органзације младих Србије (КОМС) разговарали са председницом Владе Републике Србије, Аном Брнабић, министарком за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Даријом Кисић-Тепавчевић и државним секретаром Министарства омладине и спорта, Миланом Савићем, о темама у оквиру три области: измена и допуна Закона о младима; области Националне стратегије за младе и Закона о радним праксама и Закона о волонтирању.

Кључне препоруке изнете на Дијалогу биле су:

Област измене и допуне Закона о младима:

 • препознавање омладинског радника/це у Закону о младима
 • обавезност постојања функционалних локалних савета за младе и других механизама за учешће младих у процесу доношења одлука, попут успостављеног Дијалога са председником Владе
 • препознавање неформалних група у оквиру Закона о младима
 • повећавање средстава која се издвајају за младе и укључивање младих у комисије за одабир омладинских пројеката
 • увођење омладинског одговорног буџетирања

Приоритети младих за писање нових Националне стратегије за младе:

 • повећање видљивости осетљивих група и увођење квота као позитивне дискриминације
 • потреба да млади буду присутни у телу, као што је Савет Регулаторног тела за електронске медије
 • неопходност подршке неформалном образовању од стране институција
 • увођење партиципативних буџета, како би млади бирали на шта се троши новац који је намењен њима
 • обезбеђивање простора за младе који су укључени, бесплатни, одрживи, слободни
 • да у процесу екстерне евалуације буду укључени представници младих и експерти који нису запослени у Министарству омладине и спорта

Део Дијалога који се тицао закона о радним праксама и закона о волонтирању:

 • Неопходно да постоји законодавни оквир за регулисање радних пракси, да би се избегла могућност злоупотребе
 • Права практиканата да буду заштићена кроз постојање инспекцијског надзора над спровођењем закона о радној пракси
 • Прописани елементи за постојање квалитетних радних пракси
 • Увођење дигиталне евиденције волонтера/ки
 • Додељивање награда најбољим волонтерима/кама и промоција волонтеризма кроз међусекторску сарадњу између релевантних институција
 • Најважнији закључци и обећања са Дијалога:
 • Занимање омладинског радника биће препознато и у Закону о младима и у Националној стратегији за младе
 • Премијерка обећала да ће се процес израде и допуне Нацрта Закона о младима убрзати, односно она ће инсистирати да се овај процес убрза
 • Подвукла да је сарадња између министарстава важна и да она не мора да се одвија само кроз кабинет владе
 • Премијерка је изнела предлог да КОМС буде укључен у процес европских интеграција, као што је укључен Национални конвент, како би се млади питали о свим важним темама
 • Најављено да ће од 1. јануара бити уведене додатне пореске олакшице за младе који се запошљавају на првом радном месту.
 • Продужиће се рок за достављање коментара радне групе за израду предлога Националне стратегије за младе
 • Предлог да се КОМС састане са јавним сервисом у циљу побољшања положаја младих у медијима
 • Министарка Кисић Тепавчевић: Мора се радити на јачању свести о волонтирању и промовисати га кроз награђивање младих волонтера/ки
 • Од следеће године укидање пореза на додатну добит за све млађе од 40 година
 • Истакнуте предности Јединственог информационог система просвете, кроз који ће добити информације о тачном протоку времена између завршетка школе/факултета до проналаска првог посла.

Снимак целог Дијалога можете погледати на следећем линку: ОВДЕ

Пројекат „Млади на Влади – Дијалог младих и јавне власти” спроводи Кровне органзације младих Србије (КОМС) у оквиру пројекта Београдске отворене школе „Дијалог промена“, уз финансијску подршку Европске уније.