Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Вести

01.12.2021.

Млади на Влади: Дијалог младих са премијерком 3.0.

KOMS

Кровна организација младих Србије (КОМС) у склопу пројекта „Млади на Влади – Дијалог младих и јавне власти”, подржаног од стране Београдске отворене школе уз финансијску подршку Европске уније, организoваће догађај Дијалог младих са премијерком 3.0. у Нишу 07. децембра 2021. године у 12.00 часова, у Научно технолошком парку, улица Александра Медведева б.б

КОМС од 2019. године континуирано спроводи дијалоге младих са доносиоцима одлука, а са премијерком организује Дијалог по трећи пут. Дијалози младих са премијерком који су реализовани до сада, имали су конкретне резултате који су остварени након разговора младих и премијерке. Неки од тих резултата су покретање програма Моја прва плата, који је креиран као одговор на проблем незапослености који су учесници/це Дијалога препознали као највећи проблем младих у Србији. Поред покретања програма Моја прва плата, резултат Дијалога јесте и остварење сарадње са Националном академијом за јавну управу у циљу обучавања локалних руководиоца за спровођење омладинске политике на локалном нивоу, као и реактивно деловање у процесу спречавања гашења Студентске поликлинике у Београду. Наведене иницијативе су одговори доносиоца одлука на различите проблеме са којима се млади суочавају и којима је потребан системски приступ у решавању. 

Дијалог са премијерком, 07. децембра је централна активност пројекта која ће КОМС увести у све друге активности. Како говоримо о једном од најзначајнијих догађаја не само у склопу КОМС-овог пројекта, већ и омладинског сектора у целини, а у светлу текућих измена нормативног оквира омладинске политике, сигурно је да ће Дијалог привући велику пажњу медија и јавности у Србији.

Пројекат „Млади на Влади – Дијалог младих и јавне власти” спроводи Кровне органзације младих Србије (КОМС) у оквиру пројекта Београдске отворене школе „Дијалог промена“, уз финансијску подршку Европске уније.