Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Вести

01.12.2021.

Иницирање дијалога: како до унапређених процедура заштите деце од насиља у спорту

Užički

Ужички центар за права детета је 30. новембра 2021. године у Градској кући у Ужицу одржао фокус групу са представницима Спортског савеза Ужица, спортских клубова и организација на тему унапређења процедура заштите деце од насиља у спорту. Инициран је дијалог за унапређење политика и процедура заштите деце од насиља у сектору спорта. 

Центар сматра да је ова тема важна с обзиром да је велики број деце укључен у спортске и рекреативне активности које су од великог значаја за њихов физички, психички и емотивни развој. Иако сектор спорта има немерљив значај када је у питању превенција насиља, истраживања показују да у овом сектору постоје ризици за децу од насиља. Тенденција је да се приступ деци у спорту мења и да се правила безбедности и заштите деце од насиља и других штетних поступака уводе и унапређују. 

Намера Центра је да се иницира дијалог за унапређење процедура заштите деце од насиља у сектору спорта. Будући да је перспектива спортских радника важна у овом процесу, драгоцени су њихово искуство, мишљење и ставови по питању процедура које треба спровести за већу заштиту деце од насиља. Повратна информација добијена од спортских клубова и организација биће важна за наставак процеса креирања предлога практичне политике и дијалога са доносиоцима одлука на националном нивоу, као и за креирање подзаконског аката Правилника о ближим условима и начинима препознавања облика злостављања, злоупотребе, дискриминације и насиља над децом у спорту, предвиђени Стратегијом за превенцију и заштиту деце од насиља за период од 2020. до 2023.

На организованој фокус групи се дискутовало и о могућим елементима правилника и/или интерног акта спортских организација и клубова: шта све представља насиље у спорту; правила избора професионалаца и волонтера који раде са децом; правила понашања у односу на децу; прихватљива и неприхватљива понашања деце, родитеља, особља спортских клубова/организација; организација послова безбедности деце; активности на унапређивању безбедности деце и избегавање ризика и др.

Будући да су спортске организације и спортски клубови кључни актер у погледу комуницирања свих правила са децом и родитељима и стожер њихове доследне примене, овај састанак је важан корак у дефинисању вредности, принципа, циљева и процедура на којима треба да се заснива систем заштите деце од насиља у спорту.

Пројекат „Дијалогом до унапређених политика заштите деце од насиља у спорту“ спроводи Ужички центар за права детета у оквиру пројекта Београдске отворене школе "Дијалог промена", уз финансијску подршку Европске уније.