Овај пројекат финансира Европска унија

Вести

08.11.2021.

Одговор на проблем вршњачког насиља у Србији

ФТЈ

Према резултатима анкете коју је спровела служба заштитника грађана међу ђацима у Србији, укупно 88 одсто анкетираних основаца изјавило је да је имало непосредно или посредно искуство са вршњачким насиљем, а исто је изјавило 60 одсто средњошколаца. Забрињавајућ податак је и да је од 2013. године до средине 2018. године у Србији забележено 50 случајева убистава чији су починиоци малолетници.

Оваква статистика указује да је проблем малолетничког и вршњачког насиља у Србији ескалирао, и да нам је што пре потребан програм који би се бавио како превенцијом, тако и сузбијањем насиља, поготово оног које се дешава међу децом.

Обзиром да је Нови Сад једини град у Србији који има Координационо тело за борбу против насиља у основним и средњим школама, изабран је као пример добре праксе, односно као институција која ће својим примером да мотивише и упозна са својим радом још три локалне самоуправе у Србији, са крајњим циљем да и оне оснују Координационо тело за борбу против насиља у основним и средњим школама, у својим местима и крену да раде на измени забрињавајуће статистике која се тиче вршњачког насиља.

Тим поводом, Фондација Тијана Јурић одржала је иницијалне састанке пре свега са Координациони телом за борбу против насиља у средњим и основним школама у Новом Саду, а потом са доносиоцима одлука града Аранђеловца, Власотинца и Суботице.

Циљ Фондације Тијана Јурић је да одржи још најмање шест оваквих састанака на којима ће Координационо тело у Новом Саду презентовати свој рад, а приликом којих ће представници три локалне управе добити одговоре на сва питања и недоумице везане за процес формирања оваквог тела и његовог функционисања касније.

Како би се у дијалог о решавању проблема вршњачког насиља укључили сви неизоставни актери, Фондација ће одржати и јавне дебате у сваком од три одабрана града, у виду округлих столова, који ће окупити све заинтересоване стране: представнике општинских власти али и других партија које чине Скупштину општине, представнике родитеља, деце и младих, центара за социјални рад, основних и средњих школа, здравствених установа, полиције, тужилаштва, организација цивилног друштва, канцеларија за младе, локалних медија и др.

Организовање Округлог стола би требало да омогући дијалог и размену знања и искустава, са циљем измена у јавним политикама, које ће обезбедити бољу сарадњу и учесталију комуникацију образовних установа са локалним властима, и другим локалним институцијама које могу да поспеше ефикасност сузбијања, али и превенције вршњачког насиља.

Најбитнији резултат који Фондација жели да постигне јесте да се бар у једној од три општине успостави функционално Координационо тело за борбу против насиља у основним и средњим школама, по узору на оно које постоји у Новом Саду, како би се насиље међу децом коначно ставило у фокус.

Фондација Тијана Јурић спроводи пројекат „Заједно против вршњачког насиља“ у оквиру пројекта  Београдске отворене школе „Дијалог промена“, уз финансијску подршку Европске уније.